Zastępca dyrektora ds. ochrony środowiska

Kompetencje oddziału

Zastępca dyrektora ds. ochrony środowiska sprawuje nadzór nad:

  • Oddziałem Gospodarki Wodnej,
  • Oddziałem Ochrony Środowiska.