Zastępca dyrektora ds. ochrony środowiska

Pracownicy

Lp. Imię Nazwisko Stanowisko Pokój Telefon Email
1. dr Piotr Szczepanowski Zastępca dyrektora ds. ochrony środowiska 202 +61 8784053 kos@um.poznan.pl