Ministerstwo Sportu i Turystyki radzi

Bezpieczna Woda

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym pojawia się często sygnalizowany problem nieszczęśliwych wypadków podczas lekkomyślnych zabaw dzieci i młodzieży na zamarzniętych zbiornikach wodnych.

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych Ministerstwo Sportu i Turystyki prowadzi zimową edycję akcji "Bezpieczna Woda" skierowaną do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji rzecznych, ratowników oraz rodziców, stanowiącą zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych, ujętych w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki.

Załączniki


Bezpieczny Stok

Edukacja dotycząca zagadnień bezpieczeństwa na stoku narciarskim, będzie przeprowadzona
w dwóch etapach:

  • I etap - teoria, przedstawiona w przystępny dla dzieci i młodzieży sposób - komiks online, wzmocniony o logo akcji wraz z plaka- tem oraz papierową wersję komiksu.
  • II etap - praktyczne akcje, przeprowadzone na stokach narciarskich ośrodków stowarzyszonych w PSNiT.

W początkowej fazie, główny akcent akcji zostanie położony na propagowanie bezpiecznej jazdy dzieci i młodzieży, a w szczególności jazdę w kasku. Hasło tych działań brzmi:
"najważniejsza komenda na stoku: KASKI WŁÓŻ"