Spotkania z kulturą

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
ul. Droga Dębińska 21
tel. 061 833 79 10
mdk1@o2.pl
www.mdk1.pl

ZIMA W AKCJI 2017 czyli Półkolonie w MDK nr 1

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zaprasza dzieci z SP kl. I - IV na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas dwóch turnusów półkolonijnych:

30.01.2017 - 03.02.2017

06.02.2017 - 10.02.2017

w godz. 8:00-16:00

W programie czekają na Was:

  • ciekawe zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, rytmiczne, taneczne,
  • różnorodne zajęcia sportowe: tenis stołowy, dart, bilard, kręgle, gry stolikowe, mini - hokej, zabawy integrujące i gry ruchowe,
  • interesujące wycieczki, konkursy oraz atrakcyjne niespodzianki pod kierunkiem wykwalifikowanej, kompetentnej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej.

Każdy uczestnik półkolonii bierze udział we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień.

Informacje dotyczące zapisów i płatności:

1. Koszt uczestnictwa w jednym turnusie Półkolonii Akcja Zima w Mieście 2017 wynosi 150 zł.

2. Osoba zapisująca może zgłosić jedno dziecko / rodzeństwo/ tylko na jeden tydzień półkolonii.

3. Zapisy na półkolonie przyjmowane będą w sekretariacie MDK nr 1: 14.01.2017r. w godz. od 9.00 - 12.00 lub do momentu wyczerpania limitu miejsc. 
Zapisy przyjmowane są wyłącznie osobiście, nie uwzględniamy zapisów i rezerwacji telefonicznie.

- liczba miejsc jest ograniczona.

4. W dniu zapisów powstaje lista rezerwowa, MDK dzwoni do osób z w/w listy i informuje, że zwolniło się miejsce.

5.Warunkiem uczestnictwa jest:

a/ wpisanie dziecka na listę uczestników półkolonii w sekretariacie placówki oraz wpłata w wysokości 150 zł przelewem na konto w ciągu 5 dni roboczych od dnia zapisu / numer konta zostanie udostępniony w sekretariacie MDK nr 1 /.

b/ wypełnienie i dostarczenie obowiązującej dokumentacji: 
Zasady Uczestnictwa Akcji Zima 2017r. wraz z Regulaminem i Oświadczeniem (do wydruku)
oraz 
Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku (do wydruku)
w dniu zapisu w sekretariacie MDK nr 1

Ważne:

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników i powiadomieniem pierwszej osoby z listy rezerwowej. Druki w/w dokumentów będzie można pobrać na stronie www.mdk1.pl od 02.01.2017r. lub w dniu zapisu w sekretariacie MDK nr 1 przy Drodze Dębińskiej 21 w Poznaniu. Szczegółowa informacja o programie półkolonii zostanie umieszczona na stronie internetowej www.mdk1.pl w terminie późniejszym.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
ul. Za Cytadelą 121
tel.61 820 11 12
http://www.mdk2.pl

W okresie ferii zimowych, tj. od 30 stycznia 2017r. do 10 lutego 2017r. Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Poznaniu, ul. Za Cytadelą 121 zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty artystyczne pod hasłem:

"Zmysły i zamysły"

 Celem naszej oferty jest:
- rozbudzanie potrzeby i umiejętności twórczego, radosnego, bezpiecznego spędzania czasu wolnego,
- rozwijanie zainteresowań i talentów poprzez uczestnictwo w różnych formach warsztatów artystycznych,
- budowanie więzi koleżeńskich, kształtowanie postaw kulturowych
i prospołecznych w toku spotkań warsztatowych,
- rozwijanie zainteresowań ofertą kulturalną Miasta Poznania.

Program obejmuje warsztaty teatralne, plastyczne, taneczne. W programie także atrakcyjne wycieczki pod kierunkiem wykwalifikowanej, kompetentnej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej.

Informacje dotyczące organizacji, zapisów i płatności

Warsztaty odbywać się będą w blokach:
8 - godzinny blok zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas I-IV szkoły podstawowej , godz. 8:30- 15:30 (opieka nad dzieckiem od godz. 8:00, zajęcia do godz. 16:00)

Przewidujemy możliwość uczestniczenia dziecka w jednym wybranym turnusie:

  • I TURNUS: 30 stycznia 2017r. do 3 lutego 2017r.
  • II TURNUS: 6 lutego 2017r. do 10 lutego 2017r.

Uprzejmie informujemy, iż koncepcja zajęć w obu turnusach jest stała, natomiast zmieniają się osoby prowadzące. Każdy uczestnik uczestniczy we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień.
1. Koszt uczestnictwa w Półkoloniach - Akcja Zima 2017 wynosi 140 zł.
2. Zapisy na półkolonie przyjmowane będą dnia 14 stycznia 2017 r. w sekretariacie MDK nr 2, w godz. od 9.00 do 12.00 do momentu wyczerpania limitu miejsc.
3. Warunkiem uczestnictwa w ww. półkoloniach jest:
a) wpisanie dziecka na listę uczestników w sekretariacie placówki,
b) odpłatność za pobyt uczestnika w kwocie 140,00 zł uiszczana będzie na konto bankowe MDK nr 2. Nr konta zostanie przekazany rodzicom / opiekunom podczas składania dokumentów.
Prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu turnusu kserokopii dowodu wpłaty / przelewu.
c) wypełnienie i zwrot obowiązującej dokumentacji:
ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI ZIMA 2017 i Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku
w dniu zapisu.

4. Osoba zgłaszająca dziecko na półkolonie może zapisać tylko jedno dziecko (bądź rodzeństwo) wyłącznie na jeden turnus.
5. Nieobecność uczestnika w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników i wprowadzeniem na jego miejsce pierwszego uczestnika z listy rezerwowej.
6. W dniu zapisów powstaje lista rezerwowa, MDK dzwoni do osób z listy rezerwowej
i informuje, że zwolniło się miejsce.

*druki ww. dokumentów będzie można pobrać na stronie www.mdk2.pl lub w portierni MDK Nr 2 ul. Za Cytadelą 121 w Poznaniu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3
ul. Jarochowskiego 1,
tel./faks 061 866 57 47
e-mail:mdk3@tmpsc.pl
www.mdk3lazarz.pl

W czasie ferii (30.01 - 10.02) placówka proponuje następujące zajęcia:

  • dla dzieci ze szkół podstawowych: blok zajęć rekreacyjnych od poniedziałku - dwa tygodniowe turnusy 30.01 - 3.02 i 6.02 - 10.02.
  • dla młodzieży: warsztaty rysunku i fotografii
  • dla małych dzieci (3-6 lat) z rodzicami: warsztaty plastyczne z cyklu "TworzyMy" w soboty 4.01 i 11.02.

Podczas bloku zajęć rekreacyjno - kulturalnych placówka przygotowała warsztaty, gry i zabawy, konkursy i dużo atrakcji poza placówką - kręgle, kino, muzea, ZOO, Ogród Botaniczny, Zamek Przemysła, Muzeum Rogalowe.

W terminie 29.01 - 5.02 36-osobowa grupa dzieci DZF "Cepelia-Poznań" wyjeżdża na obóz zimowy organizowany w Wiśle.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej