W poszukiwaniu palatium
   
Początki Poznańskiego grodu
   
Hipotezy
   
Spis Ilustracji
   
Instytucje, firmy i osoby wspierające wykopaliska