Zgłoś kandydatkę do plebiscytu Poznanianka Roku 2019

Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatek do plebiscytu "Poznanianka Roku 2019". Jego celem jest wyłonienie laureatki, która swoją postawą i zaangażowaniem oraz aktywnością w sferze publicznej, przyczynia się budowania pozytywnego wizerunku Miasta Poznania.

Swoją kandydatkę mogą wytypować tylko organizacje pozarządowe. Jedna instytucja może zgłosić jedną osobę.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez wypełnienie i przesłanie drogą mailową załączonego formularza zgłoszeniowego. Formularz ten, wraz z klauzulą zgody podpisaną przez wskazaną przez organizację kandydatkę, należy odesłać na adres poznanianka@um.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 września br. do godz. 24:00.

Kandydatkami do tytułu "Poznanianki Roku" mogą być jedynie osoby publiczne, rozumiane jako osoby, które wykonują funkcje publiczne lub przez swoją działalność zawodową, społeczną, obywatelską czy też kulturalną, znacząco wpływają na funkcjonowanie społeczeństwa, spełniając następujące kryteria:

-     działalność na rzecz Poznania i jego promocji;

-     realizacja działań na rzecz promowania otwartości, tolerancji, równouprawnienia, wartości demokratycznych;

-     wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie;

-     działalność na rzecz kobiet lub społeczeństwa obywatelskiego;

-     działalność na rzecz społeczności lokalnej w obrębie Poznania.

Załączniki