ATMOSFERA DLA POZNANIA

Usługa dostarcza mieszkańcom Poznania informacji na temat PROGNOZOWANEGO oraz RZECZYWISTEGO stanu jakości powietrza w Poznaniu, odniesionych do obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Opracowana została przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

Poprzedni dzień Następny dzień

EKOPROGNOZA DLA POZNANIA

prognozowane stężenie pyłu zawieszonego PM10 dla Poznania

EKOPROGNOZA DLA POZNANIA

prognozowane stężenie pyłu zawieszonego PM10 dla Poznania

na DZIŚ piątek 24.5

32 μg/m3
 • jakość powietrza dobra
 • można swobodnie przebywać na zewnątrz

na JUTRO sobota 25.5

31 μg/m3
 • jakość powietrza dobra
 • można swobodnie przebywać na zewnątrz

na POJUTRZE niedziela 26.5

29 μg/m3
 • jakość powietrza bardzo dobra
 • idealna do aktywności fizycznej na zewnątrz
0
>50
PD
>100
>200
PI
>300μg/m3
PA

KOMUNIKACJA MIEJSKA W POZNANIU

na DZIŚ (piątek 24.5)

Wartość prognozowana pyłu PM10 na dziś

33 μg/m3
(odczyt wartości z 2019-05-23 04:25:02)

Wartość średnia pyłu PM10 z wczoraj

wartość wyższa z dwóch stacji automatycznych
16 μg/m3
(dane pochodzą z systemu monitoringu jakości powietrza WIOŚ)

Decyzja

Opłata za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Miasta Poznania w strefie A, zgodna z taryfikatorem.

WARUNKI ATMOSFERYCZNE DLA POZNANIA

dane z ostatniej godziny

Dąbrowskiego

Wiatr
- m/s
Temperatura
- °C

Polanka

Wiatr
- m/s
Temperatura
- °C
poprzednia karta następna karta

MONITORING BIEŻĄCY DLA POZNANIA

wyjaśnij
 • POZIOM ALARMOWY
 • POZIOM INFORMOWANIA
 • POZIOM DOPUSZCZALNY
 • POZIOM DOCELOWY

MONITORING BIEŻĄCY DLA POZNANIA

wyjaśnij
 • POZIOM ALARMOWY
 • POZIOM INFORMOWANIA
 • POZIOM DOPUSZCZALNY
 • POZIOM DOCELOWY

ostatnie 1h wyjaśnij

Dwutlenek siarki wyjaśnij

Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym3436
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym3436
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/24
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/24

Dwutlenek azotu wyjaśnij

Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym3436
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym3436
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/18
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/18

ostatnie 8h wyjaśnij

Tlenek węgla wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PDoc w roku kalendarzowym
Nie dotyczy
Liczba dni z przekroczeniami PDoc w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Ozon wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PDoc w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PDoc w roku kalendarzowym144
Liczba dni z przekroczeniami PDoc w roku kalendarzowym
0/25

ostatnie 24h wyjaśnij

Dwutlenek siarki wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym144
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym144
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/3
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/3

Pył zawieszony PM10 wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym144
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym144
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/35
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/35

poprzednie lata wyjaśnij

Dwutlenek siarki wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym365
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym365
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8760
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8760
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/3
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/3
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/24
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/24

Dwutlenek azotu wyjaśnij

Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8760
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8760
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/18
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/18

Benzen wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Pył zawieszony PM10 wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym41
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym324
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym35
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym330
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym38
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym327
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym32
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym333
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
41/35
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
35/35
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
38/35
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
32/35

Pył zawieszony PM2,5 wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Ołów wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Arsen wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Kadm wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Nikiel wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Benzoalfapiren wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Dwutlenek siarki wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym366
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym366
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8784
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8784
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/3
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/3
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/24
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/24

Dwutlenek azotu wyjaśnij

Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8784
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8784
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/18
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/18

Benzen wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Pył zawieszony PM10 wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym44
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym322
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym49
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym317
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym51
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym315
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym30
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym336
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
44/35
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
49/35
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
51/35
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
30/35

Pył zawieszony PM2,5 wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Ołów wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Arsen wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Kadm wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Nikiel wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Benzoalfapiren wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Dwutlenek siarki wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym365
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym365
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8760
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8760
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/3
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/3
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/24
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/24

Dwutlenek azotu wyjaśnij

Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym0
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8760
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym1
Liczba godzin bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym8759
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
0/18
Liczba godzin z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
1/18

Benzen wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Pył zawieszony PM10 wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym55
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym310
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym54
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym311
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym56
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym309
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym33
Liczba dni bez przekroczeń PD w roku kalendarzowym332
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
55/35
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
54/35
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
56/35
Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
33/35

Pył zawieszony PM2,5 wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Ołów wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Arsen wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Kadm wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Nikiel wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

Benzoalfapiren wyjaśnij

Liczba dni z przekroczeniami PD w roku kalendarzowym
Nie dotyczy

EKOPROGNOZA DLA EUROPY

Aktualna 3-dniowa prognoza dla Europy