Wystawa pokonkursowa

Uprzejmie zapraszamy na wystawę prac nagrodzonych oraz zgłoszonych do Konkursu na opracowanie projektu urbanistycznego zagospodarowania terenów "Wolnych Torów" w Poznaniu.

Wystawa odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA w dniach 2-5 lutego 2016 r. w pawilonie 6A.

W załączeniu folder "Strada di Architettura" z mapą targów i zaznaczoną lokalizacją wystawy.

Załączniki