Informacje Ogólne

AZBEST, POZBĄDŹ SIĘ PROBLEMU!

Posiadasz na dachu wyroby zawierające azbest lub zgromadzone na nieruchomości odpady azbestowe?

Możesz pozbyć się tego problemu - złóż wniosek do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP w terminie do 29 kwietnia 2022 r., a Miasto Poznań poniesie 100% kosztów wykonania usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowe zasady usuwania przez Miasto Poznań wyrobów zawierających azbest, odpadów azbestowych oraz wzory wniosków ustala Regulamin określający zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania na rok 2022 załącznik do Zarządzenia nr 72/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1 lutego 2022 r.

Przedsięwzięcie pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania w 2022 roku" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

www.wfosgw.poznan.pl