Informacje Ogólne

KAWKA BIS, to miejski program, dzięki któremu po spełnieniu określonych wymagań, możliwe jest pozyskanie środków z budżetu Miasta na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, olejem opałowym, energią elektryczną, pompami ciepła lub ogrzewaniem przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów drobnych emitowanych ze źródeł niskiej emisji, a także doprowadzenie do trwałej likwidacji urządzeń do ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Źródłami niskiej emisji są piece, kotły, paleniska opalane paliwem stałym (np. węglem, drewnem, biomasą) służące do ogrzewania lokali/budynków; przy czym likwidowane piece, kotły i paleniska opalane paliwem stałym muszą być trwałym wyposażeniem lokalu/budynku; nie dotyczy pieców stalowych tymczasowych, które nie są integralnie związane z instalacją c.o.; nie dotyczy również pieców kuchennych, chyba, że są integralnie związane z systemem c.o.

W 2018 roku złożono 354 wnioski o przyznanie dotacji, 234 pozytywnie zakwalifikowano do dofinansowania, z czego 43 wnioskodawców odstąpiło od realizacji. Dla 180 rozliczonych wniosków udzielono łącznie 1.209.756,52 zł dofinansowania.

Efekt ekologiczny realizacji programu Kawka Bis w 2018 roku:

  • redukcja emisji pyłów drobnych PM10 o 10,67 Mg/rok
  • redukcja emisji B (a)P o 7,66 kg/rok

W 2019 roku złożono 285 wniosków o przyznanie dotacji, 222 pozytywnie zakwalifikowano do dofinansowania, z czego rozliczono 182 wnioski. Udzielono dotacji na łączną kwotę 1 166 906,30 zł.

Efekt ekologiczny realizacji programu Kawka Bis w 2019 roku:

  • redukcja emisji pyłów drobnych PM10 o 9,52 Mg/rok
  • redukcja emisji B (a)P o 7,149 kg/rok

Do realizacji w 2020 roku złożono 634 wnioski o przyznanie dotacji, 473 wnioski pozytywnie zakwalifikowano do dofinansowania. Przygotowano 472 umowy dotacyjne na łączną kwotę 7 928 389,00 zł.

Efekt ekologiczny realizacji programu Kawka Bis w 2020 roku:

  • redukcja emisji pyłów drobnych PM10 o 22,694 Mg/rok
  • redukcja emisji B (a)P o 16,14 kg/rok

W ciągu trzech lat trwania programu:

  • wyeliminowano spalanie paliw stałych o 1 435,97 ton w 2018 roku, 1 183,52 ton w 2019 roku  i 2 743,91 ton w 2020 roku
  • zlikwidowane piece/paleniska opalane paliwami stałymi - 362 sztuk w 2018, 399 sztuk w 2019 roku i 799 sztuk w 2020 roku
  • zmodernizowane lokale - 252 lokale w 2018, 243 lokale w 2019 roku i 577 lokali w 2020 roku.

Do realizacji w 2021 roku złożono 798 wniosków o przyznanie dotacji, 655 wniosków pozytywnie zakwalifikowano do dofinansowania. Przygotowano 654 umowy dotacyjne na łączną kwotę 10 356 000,00 zł.