Informacje Ogólne

31 marca zakończył się pierwszy nabór wniosków na 2020 rok. Drugi nabór na 2020 rok trwa od 15 kwietnia do 14 maja! Więcej informacji w zakładce "Informacja o naborze".

KAWKA BIS, to miejski program, dzięki któremu po spełnieniu określonych wymagań,
możliwe jest pozyskanie środków z budżetu Miasta na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, olejem opałowym, energią elektryczną, pompami ciepła lub ogrzewaniem przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów drobnych emitowanych ze źródeł niskiej emisji, a także doprowadzenie do trwałej likwidacji urządzeń do ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Źródłami niskiej emisji są piece, kotły, paleniska opalane paliwem stałym (np. węglem, drewnem, biomasą) służące do ogrzewania lokali/budynków; przy czym likwidowane piece, kotły i paleniska opalane paliwem stałym muszą być trwałym wyposażeniem lokalu/budynku; nie dotyczy pieców stalowych tymczasowych, które nie są integralnie związane z instalacją c.o.; nie dotyczy również pieców kuchennych, chyba, że są integralnie związane z systemem c.o.