grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Komisja Rewizyjna, na posiedzeniu 19 lipca, zajmowała się tematem bieżącego utrzymania dróg. Radnych najbardziej interesowało jednak jakie firmy otrzymują zlecenia na prace drogowe.

Jak wynika z analiz przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta, w Poznaniu będą mogły powstać nowe osiedlowe baseny. Rozmawiali o tym radni z Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu w dniu 11 lipca.

Zatwierdzenie sprawozdań finansowych miejskich placówek ochrony zdrowia oraz zmian w budżecie na rok 2011 były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta w dniu 11 lipca.

Sprawa kredytu dla MPK Poznań na zakup tramwajów, funkcjonowanie przystanków ZTM i dalsze szczegóły odnośnie prywatyzacji MPGM były tematem posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej w dniu 8 lipca.

Radni z obu komisji zajmowali się między innymi tematem szkolnictwa artystycznego Poznania i nagród za szczególne osiągnięcia poznańskich uczniów.

Wielka woda

O tym, jak Poznań jest zabezpieczony przed powodzią mogli się przekonać radni z Komisji Ochrony Środowiska podczas posiedzenia, które odbyło się 6 lipca.

Granty osiedlowe

Komisja Samorządowa przygotowuje się do tegorocznego konkursu grantowego i przygląda się realizowanym inwestycjom na terenie jednostek pomocniczych.

1 257 Strona 258 259 261