grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Nowe Rady Osiedli będą miały do dyspozycji 17,5 mln zł, radni zaopiniowali pozytywnie przygotowany projekt nowych zasad finansowania jednostek pomocniczych Poznania.

Radni w Aquanecie

Budowa kolektora prawobrzeżnego, przepompownia ścieków przy ul. Hetmańskiej to inwestycje spółki Aquanet SA, które radni zwiedzili w piątek 24 czerwca. W siedzibie spółki odbyła się dyskusja nad przyszłością spółki.

Pytania o koncert

Radni na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Nadzoru Właścicielskiego i Promocji Miasta w dniu 20 czerwca pytali o szczegóły organizacyjne ceremonii otwarcia Stadionu Miejskiego w 2010 roku.

Bezpieczne lato

Przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji miejskich 16 czerwca przedstawili radnym z Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego planowane działania w okresie wakacji szkolnych w zakresie swoich obszarów odpowiedzialności.

Zielony Poznań

Podczas wyjazdowego posiedzenia, które odbyło się w dniu 14 czerwca, radni z Komisji Ochrony Środowiska mogli ocenić prace rewaloryzacyjne prowadzone pod nadzorem Zarządu Zieleni Miejskiej na terenie poznańskich parków i zieleńców.

1 260 Strona 261 262