grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Dojazd do ul. Dziadoszańskiej

Radny Łukasz Kapustka zwrócił się w interpelacji z propozycją utworzenia wyjazdu z ul. Czochralskiego na nowo wybudowaną drogę przy Kinepolis. Ma to usprawnić wyjazd z terenów przedsiębiorstw mających siedziby w rejonie ul. Dziadoszańskiej oraz uspokoić ruch samochodów na ul. Kurlandzkiej.

Interpelacja dotyczy wytyczenia alternatywnego dojazdu - grafika artykułu
Mapa ulic w rejonie Czochralskiego/Dziadoszańskiej, fot. ZDM Poznań

Radny zwrócił się z interpelacją na wniosek mieszkańców domów przy ul. Kurlandzkiej oraz przedsiębiorców z zakładów przy ul. Czochralskiego. Wyjaśnił, że mieszkańcy od dłuższego czasu zabiegają o utworzenie alternatywnej drogi dojazdowej do licznych zakładów w okolicach ul. Dziadoszańskiej. Wybudowanie niedawno nowej drogi w okolicy Kinepolis daje możliwość realizacji postulatów mieszkańców oraz przedsiębiorców. Radny zauważył, że zapisy mpzp (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) dla tego terenu umożliwiają budowę fragmentu drogi.

Odpowiedzi na interpelację udzielił wiceprezydent Bartosz Guss, który napisał, że znajdujące się w sąsiedztwie nowo wybudowanej drogi przy Kinepolis działki nie są własnością miasta. Są one w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej. Zabudowana działka nr 3/64 znajduje się częściowo na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo-Żegrze" pod usługi, a częściowo pod drogi publiczne. W opinii Zarządu Dróg Miejskich istniejący budynek nie pozwala na dokonanie podziału działki i nabycie przez Miasto jej części przeznaczonej pod drogę publiczną.

opr. szym