grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Ile dla OSP?

Radny Krzysztof Rosenkiewicz zwrócił się o informację na temat planów zakupowych z budżetu Miasta dla poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarne w Poznaniu, w roku 2022.

Fot. OSP Kwiatowe - grafika artykułu
Fot. OSP Kwiatowe

Od odpowiedzi na interpelację, zastępca prezydenta Mariusz Wiśniewski wyjaśnia, że wydatki oraz plany inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Poznania przewidywane w 2022 roku, podyktowane są wewnętrzną polityką finansową poszczególnych jednostek. Stowarzyszenia zajmujące się działalnością przeciwpożarową, mają możliwość otrzymania każdego roku z budżetu Miasta dotacji na wyposażenie, wyszkolenie oraz utrzymanie gotowości bojowej.

W 2022 roku dla pięciu jednostek OSP z Poznania zabezpieczono środki w wysokości 254 100 zł. Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa przygotował umowy dotacyjne, przyznające: OSP GRS Poznań - 31.000 zł, OSP Mistral - 25.000 zł, OSP Krzesiny - 62.100 zł, OSP os. Kwiatowe - 44.500 zł, OSP Głuszyna - 46.500 zł + 45.000 zł  = 91.500 zł.

Po otrzymaniu wsparcia ze strony Miasta Poznania, każda z Ochotniczych Straży Pożarnych dokonuje samodzielnego zagospodarowania środków finansowych, w oparciu o wewnętrzny plan rozwoju stowarzyszenia. Zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej, Urząd Miasta Poznania otrzyma pełne rozliczenie wydatkowania przyznanej na 2022 rok dotacji w I połowie stycznia 2023 roku.

Oprócz środków przeznaczonych na utrzymanie gotowości bojowej, jednostki otrzymują dodatkowe środki finansowe. OSP os. Kwiatowe - podpisała umowę na zakup lekkiego pojazdu specjalnego (Poznański Budżet Obywatelski) - 300.000 zł. OSP Poznań-Krzesiny - podpisała umowę na rozbudowę oświetlenia Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji - 25.000 zł.

Ponadto, w budżecie na 2022 rok, poza wymienionymi środkami, zabezpieczono 400.000 zł na zakup specjalistycznych pojazdów ratowniczych dla OSP. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa jest w trakcie dokonywania analizy zapotrzebowania wśród jednostek, by optymalnie zagospodarować zarezerwowaną kwotę.

oprac. red.