grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Akademik czy apartamentowiec?

Radny Michał Grześ wystosował interpelację w sprawie planów budowy akademika przy ulicy Krańcowej na terenie działki po Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej nad Maltą.

Fot. biuletyn.poznan.pl - grafika artykułu
Fot. biuletyn.poznan.pl

Michał Grześ podkreśla, że należy się cieszyć, iż działka zostanie uporządkowana, jednak docierają do niego wątpliwości mieszkańców, czy w rzeczywistości nie będzie to apartamentowiec po zmianie planu. Radny pyta czy były prowadzone rozmowy z inwestorem w sprawie zmiany planu i studium oraz czego mogą ostatecznie spodziewać się mieszkańcy?

W odpowiedzi wiceprezydent Poznania Bartosz Guss wyjaśnia, że dla nieruchomości będącej przedmiotem interpelacji (działka po Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej nad Maltą) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Malta" w Poznaniu, przyjęty uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 23 kwietnia 2002 r. Nieruchomość znajduje się w granicach tego planu na terenie oznaczonym jako usługi oświaty i szkolnictwa wyższego. Do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nie wpłynął żaden wniosek o zmianę planu miejscowego w zakresie przedmiotowej działki. W maju 2020 r. przystąpiono do sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - i również do projektu Studium nie wpłynął żaden wniosek dotyczący terenu działki po Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej.

Wiceprezydent informuje również, że przy okazji sporządzania nowego Studium opracowywane są różnego rodzaju analizy przestrzenne, w tym zagospodarowania otoczenia poznańskich jezior, która swoim zasięgiem obejmuje przedmiotową działkę. Rezultaty analizy znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie ww. dokumentu, który będzie konsultowany z mieszkańcami w trakcie procedury planistycznej.

oprac. red.