grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Alternatywna droga na Górę Przemysła?

Radny Andrzej Rataj zwrócił się z pytaniem o możliwość udostępnienia wejścia na Górę Przemysła od strony ulicy 23 Lutego i placu Wielkopolskiego.

Fot. biuletyn.poznan.pl
Fot. biuletyn.poznan.pl

Góra Przemysła (zwana również Wzgórzem Przemysła lub Górą Zamkową) jest wyjątkowym miejscem w Poznaniu, gdzie znajdował się zamek będący siedzibą książąt wielkopolskich i króla Przemysła II. Obecnie miejsce to jest jedną z atrakcji turystycznych naszego miasta - z ocalałymi pozostałości dawnego zamku, wybudowanym niedawno obiektem nawiązującym do dawnego zamku oraz placówką muzealną.

Ogólnodostępne wejścia znajdują się od strony ulicy Franciszkańskiej, ulicy Góra Przemysła i ulicy Ludgardy. Natomiast wejście na to historyczne wzniesienie nie jest dostępne po stoku od strony ulicy 23 Lutego i placu Wielkopolskiego, pomimo istniejącej tam infrastruktury w postaci schodów i umocnień kamiennych, które wymagają uzupełnienia lub rewaloryzacji.

Według radnego Andrzeja Rataja udostępnienie kolejnego wejścia na Górę Przemysła byłoby dobrym rozwiązaniem zwiększającym atrakcyjność tego historycznego wzniesienia. Byłoby to również przydatne dla zwiększenia funkcjonalności tras zwiedzania, dzięki bezpośredniemu połączeniu z pl. Wielkopolskim. Dodatkowo atrakcyjnym rozwiązaniem byłoby utworzenie punktu gastronomicznego (na przykład kawiarni) na tarasach stoku.

Odpowiadając na interpelację, wiceprezydent Mariusz Wiśniewski przypomina, że schody i umocnienia kamienne przy Muzeum Narodowym w Poznaniu, od strony ul. 23 Lutego i pl. Wielkopolskiego przypuszczalnie powstały w połowie lat 60. XX w., przy okazji odbudowy tak zwanego skrzydła Raczyńskiego (schody istniały w tym miejscu również wcześniej). W tym czasie planowano odsłonięcie widoku na wzgórze od strony północnej, jednak własność prywatna kamienic uniemożliwiła realizację tego zamierzenia. Od momentu budowy schody nigdy nie były użytkowane publicznie, ponieważ od drogi oddzielone są działkami prywatnymi. Schody nie są wpisane indywidualnie do rejestru zabytków i Miasto nie posiada informacji na temat ich stanu technicznego.

Same schody znajdują się na działce należącej do Skarbu Państwa, użytkowanej przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, a więc znajduje się poza zasobem zarządzanym przez Prezydenta. Działki znajdujące się poniżej schodów, to działki prywatne. Wiceprezydent zaznacza, że Miasto nie wyklucza w przyszłości podjęcia działań mających na celu oddanie schodów do użytku, dlatego przygotowując miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu planuje się wskazywać go pod funkcję publicznej zieleni, dla zachowania otwarcia widokowego oraz zagwarantowania możliwości przejścia.

oprac. red.