Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Będzie ekspertyza ws. muru oporowego

Radny Andrzej Rataj zwrócił się w interpelacji z zapytaniem o stan techniczny muru oporowego na Wzgórzu Przemysława. Znajdujący się tam mur jest w bardzo złym stanie technicznym. Radny zwrócił uwagę, że mur zabezpiecza stabilność wschodniego stoku Wzgórza Przemysława.

Mur oporowy na Wzgórzu Przemysła, fot. Rada Osiedla Stare Miasto
Mur oporowy na Wzgórzu Przemysła, fot. Rada Osiedla Stare Miasto

Radny zwrócił uwagę, że Wzgórze Przemysława (zwane również Górą Przemysława, Górą Przemysła lub Górą Zamkową) jest wyjątkowym miejscem w Poznaniu. Znajdował się tam zamek będący siedzibą książąt wielkopolskich i króla Przemysła II. Wzgórze wzmocnione jest murem oporowym. Mur ten (od strony ulicy Góra Przemysła) jest obecnie w złym stanie technicznym i wymaga rewaloryzacji. Jest to istotne przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa i stabilności wschodniego stoku Wzgórza Przemysława i samego muru oporowego. Jest to również istotne ze względów estetycznych i turystycznych najważniejszej historycznie i krajoznawczo części naszego miasta. Z tych przyczyn wskazane byłoby przeprowadzenie w niedługiej perspektywie czasowej odpowiednich prac remontowych - pisze radny w interpelacji.

Radny zapytał, czy, kiedy i w jaki sposób byłoby możliwe zrewaloryzowanie muru oporowego przy Wzgórzu Przemysława i czy w ostatnich latach były podejmowane działania mające na celu zrewaloryzowanie muru oporowego oraz o to, czy jest przygotowana koncepcja lub projekt prac rewaloryzacyjnych.

Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, odpowiedział, że w ostatnich latach Zarząd Dróg Miejskich zabezpieczył mur siatką, natomiast na rok 2020 Zarząd Zieleni Miejskiej ma zabezpieczone środki finansowe na wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej muru znajdującego się wzdłuż ul. Góra Przemysła. W tym roku zostanie zlecone wykonanie ww. ekspertyzy i w zależności od jej wyników podjęte zostaną dalsze kroki związane z ewentualnymi pracami budowlanymi.

Wiceprezydent dodał, że z informacji przekazanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków wynika, że większość muru oporowego przy Wzgórzu Przemysła powstała w okresie odbudowy Starego Miasta, co także ma wpływ na jego obecny zły stan techniczny (materiały gorszej jakości, brak lub słaba izolacja pionowa). Wiceprezydent zaznaczył, że mur nie jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków, stanowi jedynie element konstrukcyjny wsparcia wzgórza nad ulicą.

Dodajmy, że w murze znajduje się wejście do schronu przeciwlotniczego wybudowanego przez Niemców w czasie okupacji.

oprac. red.

Zobacz także: