grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Bernardyny w stronę rewitalizacji

Rada Osiedla Stare Miasto przyjęła uchwałę pozytywnie opiniującą projekt doraźnej rewitalizacji placu Bernardyńskiego, przygotowany przez Urząd Miasta. - Liczymy, że po wielu latach uda się zrewaloryzować i zrewitalizować plac Bernardyński, bo już najwyższy czas na to  - mówi Andrzej Rataj, radny miejski i przewodniczący RO Stare Miasto.

Rynek Bernardyński, fot. RO Stare Miasto - grafika artykułu
Rynek Bernardyński, fot. RO Stare Miasto

Miasto planuje większe prace za dwa lata ale najbliższe doraźne działania mogą być dobrym testem użyteczności przyjętych rozwiązań. W bliskiej perspektywie niezbędna jest kompleksowa przebudowa placu zarówno w aspekcie infrastrukturalnym, jak i działań społecznych.

Cztery lata temu przeprowadzone zostały badania dotyczące oczekiwań różnych grup użytkowników w stosunki do przestrzeni staromiejskich rynków: Wielkopolskiego i Bernardyńskiego. W opinii ankietowanych staromiejskie place targowe, w tym Rynek Bernardyński, powinny funkcjonować jako typowe miejskie rynki z funkcją handlową: świeżą żywością, warzywami i owocami. Powinny być alternatywą dla marketów proponując konkurencyjne ceny, ale przede wszystkim wyjątkową sąsiedzką atmosferę, docenianą przez klientów i turystów.

Mieszkańcy, którzy wzięli udział w ankiecie oczekują gruntownej modernizacji placów, poprawienia estetyki, wyglądu straganów i usunięcia szpetnych reklam. Rynki powinny też być miejscami wypoczynku z zielenią i ławkami. Warto też, żeby miejsca te żyły w dni wolne od handlu, oferując także inne atrakcje, jak giełdy okolicznościowe, czy tematyczne targi.

- Bardzo często wskazywano na konieczność wyznaczenia gospodarza takiego placu, odpowiedzialnego nie tylko za jakość przestrzeni, ale za program obywających się tam wydarzeń - mówi Lidia Koralewska, radna Osiedla Stare Miasto.

- Działaniom naprawczym powinna towarzyszyć wspierana przez Magistrat promocja w zakresie m.in. organizacji wydarzeń i tworzenia mody na rynek. Warto też zaplanować monitoring i oświetlenie pozwalające na dłuższe funkcjonowanie tej przestrzeni - dodaje radny Tomasz Dworek, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto.

Działania rewitalizacyjne powinny także obejmować znaczącą poprawę estetyki straganów poprzez zaniechanie foliowania konstrukcji, tworzenia tymczasowych nieestetycznych zadaszeń wystających poza obręb straganu, a także zakaz wykorzystywania straganów na cele magazynowe po godzinach handlowania. Rada wnioskowała także o zwiększenie działań społecznych w stosunku do osób bezdomnych koczujących na rynku i w jego okolicach.

- Rynek Bernardyński to przede wszystkim przestrzeń społeczno-handlowa, rozumiana także jako miejsce pracy - mówi Andrzej Rataj, radny miejski i przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto. - Wszelkie zmiany należy realizować w porozumieniu lokalną społecznością, w tym ze Stowarzyszeniem Kupców, wspierając ich w zakresie strategii handlowej ukierunkowanej na rozszerzenie asortymentu i poprawy estetyki. Liczymy, że po wielu latach uda się zrewaloryzować i zrewitalizować plac Bernardyński, bo już najwyższy czas na to - podkreśla radny Rataj.

oprac. red.