grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Co dalej z tramwajem do Naramowic?

Radni klubu Polska 2050 wystosowali interpelację w sprawie kontynuacji budowy tramwaju do Naramowic.

Tramwaj podjeżdża na przystanek, na nim wiaty. pod wiadami sporo osób w róznym wieku, za przystankiem i tramwajem widoczne bloki - grafika artykułu
Otwarcie trasy tramwajowej do Naramowic w roku 2022 (do ul. Błażeja), fot. Miasto Poznań

Radni: Przemysław Plewiński, Łukasz Kapustka i Adam Szabelski - wskazują, że w związku z podjętą decyzją o rezygnacji z formuły "zaprojektuj i wybuduj" II etapu tramwaju do Naramowic realizacja tej inwestycji znacząco się odwleka się w czasie. Dofinansowanie z programu FEnIKS zamiast z II etapu tramwaju na Naramowice zostanie przeznaczone na zakup taboru tramwajowego przez MPK Poznań. Radni powołują się na informację dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego, iż ze względu na terminy, niemożliwe jest już złożenie wniosku dotacyjnego, w ramach FEnIKS, na budowę III etapu trasy na Naramowice (odcinek do Różanego Potoku) lub IV etapu (rejon ul. Rubież i ul. Czarnucha).

Radni Polska 2050 podkreślają, że obecnie we wschodnich Naramowicach realizowanych jest wiele inwestycji deweloperskich. W najbliższym możena spodziewać się kolejnego wzrostu liczby mieszkańców w tej części miasta. Oznacza to, że realizacja IV etapu jest niezbędna, aby nie doszło do paraliżu komunikacyjnego na tym obszarze.

Z kolei za wydłużeniem trasy w stronę Umultowa przemawiają takie argumenty, jak to, że prace nie będą wiązać się z koniecznością zawieszenia ruchu na obecnej linii tramwajowej, ani ze znaczącymi ograniczeniami ruchu samochodowego. Najbardziej skomplikowana część III etapu tramwaju do Naramowice posiada już Program Funkcjonalno-Użytkowy, który pozwala na kolejne etapy uzyskiwania pozwoleń i na rozpoczęcie prac projektowych.

Radni zwracają się z prośbą o przeanalizowanie, czy w związku z tym, iż II etap tramwaju do Naramowic zostanie zrealizowany dopiero po 2030 roku, jest możliwe zrealizowanie wcześniej etapu III lub IV z innych środków, niż pogram FEnIKS?

W odpowiedzi radnym zastępca Prezydenta Mariusz Wiśniewski wyjaśnia na wstępi, że nie jest prawdą, iż z uwagi na decyzję "o rezygnacji z formuły »zaprojektuj i wybuduj« (...) realizacja inwestycji znacząco odwleka się w czasie". Uwarunkowania skutkujące koniecznością zmiany trybu realizacji inwestycji zostały szczegółowo przedstawione 7 czerwca br. podczas posiedzenia Komisji Transportu Rady Miasta Poznania. Niemniej w przypadku oczekiwania na możliwość ogłoszenia postępowania w trybie "zaprojektuj i wybuduj" prace projektowe (przy założeniu dysponowania środkami na wkład własny, których - jak również było to wyjaśnione - Miasto nie posiada) mogłyby rozpocząć się najwcześniej w trzecim kwartale 2025 r. Tymczasem w opcji obecnie realizowanej przewiduje się, że wybór projektanta drugiego etapu trasy tramwajowej do Naramowic nastąpi jeszcze w tym roku.

Odnosząc się do kwestii etapu III, tj. wydłużenia trasy tramwajowej od przystanku Błażeja w kierunku Umultowa, zastępca Prezydenta informuje, że w 2023 roku na zlecenie ZTM został opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla realizacji zintegrowanego węzła przesiadkowego "Poznań Naramowice". Jego zakres obejmował przebieg nowej trasy torowo-drogowej w ciągu wyznaczonego w Studium  korytarza transportowego (tzw. ul. Nowa Naramowicka) do rejonu ul. Cytrynowej, wraz z komplementarnym układem komunikacyjnym oraz infrastrukturą towarzyszącą obejmującą m.in. nowy wiadukt tramwajowy i drogowy nad linią kolejową nr 395 (obwodnica towarowa Poznania). Zadanie nie obejmowało pozostałego odcinka tej trasy od ul. Cytrynowej do projektowanej pętli tramwajowo-autobusowej na Umultowie. Koncepcja dla tego fragmentu jest w trakcie opracowywania.

W zakresie etapu IV, czyli budowy trasy tramwajowej od Łużyckiej do Rubieży, w 2023 r. na zlecenie ZTM została opracowana koncepcja techniczna połączenia etapu pierwszego trasy tramwajowej na Naramowice z planowanym etapem czwartym. Obejmuje ona jednak wyłącznie odcinek od al. Praw Kobiet do ul. Bielicowej (m.in. przez ul. Łużycką i ul. Sielawy).

Podsumowując, zastępca Prezydenta wyjaśnia, że realizacja przedmiotowych zadań jest uzależniona od kwestii budżetowych Miasta oraz ewentualnego pozyskania zewnętrznego źródła finansowania. Obecnie nie ma możliwości realizacji etapu III lub IV z innych środków niż FEnIKS. W momencie pojawienia się opcji dofinansowania inwestycji z innych instrumentów finansowych, Miasto z pewnością przeanalizuje taką możliwość.

oprac. red.