Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Co z tunelem na ul. Czechosłowackiej?

Jaki był koszt budowy tunelu w ciągu ulicy Czechosłowackiej, czy został on wykonany zgodnie z projektem, z jakiej przyczyny dochodzi do problemów w tym obiekcie - m.in. takie pytania zadał w interpelacji skierowanej do Prezydenta Miasta, radny Andrzej Rataj.

Tunel na ul. Czechosłowackiej, fot. ZDM
Tunel na ul. Czechosłowackiej, fot. ZDM

Radny zauważa, że budowa tunelu w ciągu ulicy Czechosłowackiej (w części znajdującej się na Osiedlu Dębiec), pod linią kolejową E59 z Poznania do Wrocławia, była jedną z najważniejszych inwestycji drogowych w ostatnich latach w południowo-zachodniej części Poznania. Mieszkańcy czekali wiele lat na realizację tego projektu. Dzięki budowie tunelu polepszone zostały warunki dojazdu z Dębca na Górczyn. Niestety krótko po rozpoczęciu użytkowania tunelu pojawiły się problemy techniczne, w tym wybrzuszenia nawierzchni jezdni, dochodziło do gromadzenia się wody w tunelu, pojawiły się zacieki. Usterki te były usuwane, lecz pojawiały się kolejne. Zdaniem radnego powoduje to znaczne komplikacje dla użytkowników, a także generuje dodatkowe koszty. W związku z tym radny zadał kilka pytań dotyczących inwestycji: jaki był koszt budowy tunelu, czy został on wykonany zgodnie z projektem, z jakiej przyczyny dochodzi do problemów, kto jest za nie odpowiedzialny, jakie były koszty prac naprawczych, czy jest możliwe usunięcie problemów, tak by mieszkańcy mogli go użytkować w sposób niezakłócony.

Odpowiedzi na pytanie udzielił Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania. Wynika z niej, że tunel w ciągu ul. Czechosłowackiej realizowany był w ramach zadania ZDM/P/023 BUDOWA WĘZŁA DROGOWEGO DĘBIEC, a całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 80 813 100,76 zł. Były to koszty poniesione w całości przez miasto Poznań. Prace kolejowe były realizowane przez oddzielnego wykonawcę na podstawie umowy zawartej przez Spółkę PKP PLK. Inwestor zastępczy - spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie - po zakończeniu robót dokonał odbioru prac i tym samym potwierdził, że obiekt został wykonany zgodnie z projektem.

W tunelu stwierdzono pojawianie się wody, która wypycha jezdnię i wypływa przez ściany obiektu. W czasie trwającego obecnie remontu analizowane są przyczyny napływania wody i negatywne skutki tego zjawiska. Tunel budowały dwa podmioty: firma STRABAG nadzorowana przez spółkę PIM oraz spółka PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Zachodni (zakres pod obiektami kolejowymi). Największe przecieki stwierdzono na styku zakresu prac obu wykonawców. Koszt wykonanych napraw wraz z nadzorem autorskim wyniósł 1 293 505 zł. W 2018 roku na opracowanie ekspertyz technicznych i nadzór naukowy wydano 161 083 zł, a w 2019 roku na nadzór techniczny i usunięcie deformacji na zatoce autobusowej przeznaczono 122 385 zł. Cały czas analizowane są przyczyny problemów, dlatego powyższe koszty ponosi ZDM.

Wiceprezydent Wiśniewski przypomniał, że 29 kwietnia jezdnia pod tunelem w ciągu ul. Czechosłowackiej została udostępniona dla samochodów oraz autobusów komunikacji publicznej. Pierwotnie prace miały toczyć się przez miesiąc przy ruchu wahadłowym, jednak z uwagi na zmniejszony ruch na drogach związany z pandemią COVID-19 postanowiono całkowicie zamknąć przejazd tunelem. Dzięki temu czas remontu można było skrócić o połowę. Po 29 kwietnia prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe, które nie spowodują większych utrudnień w ruchu. Wykonawca ma je prowadzić przy ścianach, dlatego w kilku miejscach jezdnia zostanie zwężona i nadal będzie obowiązywać ograniczenie prędkości. Wszystkie prace remontowe mają się zakończyć w połowie maja.

oprac. red.

Zobacz więcej: