Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Dbałość o zabytki

Radny Andrzej Rataj zapytał w interpelacji o remonty i plany remontowe obiektów zabytkowych wymagających najpilniejszych interwencji. Odpowiedzi udzielił wiceprezydent Mariusz Wiśniewski.

Łazienki Rzeczne nad Wartą, fot. Miasto Poznań
Łazienki Rzeczne nad Wartą, fot. Miasto Poznań

Andrzej Rataj prosił od odpowiedź na pytania: które zabytki nieruchome należące do Miasta Poznania lub podmiotów z udziałem Miasta wymagają pilnych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, jakie są zamierzenia konserwatorskie w stosunku do tych zabytków oraz które z nich mają opracowaną odpowiednią dokumentację konserwatorską, restauratorską lub budowlaną, dzięki czemu w przypadku uzyskania finansowania możliwe byłoby niezwłoczne przystąpienie do prac.

Zastępca Prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski wyjaśnia, że od kilku lat, na miarę stwierdzonych potrzeb lub w zakresie zgłoszonym i przygotowanym przez zarządców nieruchomości, miejskie budynki zabytkowe są sukcesywnie remontowane i modernizowane. Na ten cel Miasto przeznacza co roku kilkanaście milionów złotych, dodatkowo pozyskując jeszcze środki zewnętrzne. Z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków zostały wyremontowane: kamienice komunalne przy ul. Woźnej 5 i 15, Ratajczaka 45, Kantaka 8/9, Św. Marcin 30. Kolejna kamienica do remontu to Św. Marcin 75, ponadto zabezpieczony został dwór w Radojewie.

Liczne remonty dotyczą miejskich instytucji kultury: Centrum Kultury Zamek, Biblioteka Raczyńskich (budynek główny), Muzeum Sienkiewicza, Kraszewskiego, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości (Odwach i Fort VII), Teatr Polski oraz budynków, w których znajdują się placówki oświatowe: szkoła przy ul. Garbary 40, LO nr I (Marcinek), LO nr 3 przy ul. Strzeleckiej, LO nr 8 i szkoła chóralna przy ul. Cegielskiego, szkoły przy ul. Różanej, Prądzyńskiego, Słowackiego, Berwińskiego, Śniadeckich, Działyńskich, Rybaki. Do ważnych obiektów, które wymagały pilnych remontów trzeba dodać Łazienki Rzeczne i Dzieciniec pod Słońcem. Także spółka ZKZL w ramach własnego programu remontuje obecnie kilkanaście kamienic między innymi na ul. Kilińskiego 4 i 5, ul. Żupańskiego 12, ul. Wierzbięcice 14, ul. Wrocławskiej 20.

W miarę posiadanych środków Miejski Konserwator Zabytków w ramach monitorowania stanu obiektów stara się zlecać wyprzedzająco prace remontowe, badania i ekspertyzy. Ostatnio w ramach takich działań zostały opracowane badania historyczne i konserwatorskie domu przy ul. Szyperskiej 9.

oprac. red.