grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Dochody i koszty

Radna Klaudia Strzelecka zwróciła się z zapytaniem o dochody z najmu w 2021 roku Stadionu Miejskiego oraz kosztów najmu części stadionu na rzecz miejskiego punktu szczepień.

Punkt szczeopień na Stadionie Miejskim, fot. poznan.pl - grafika artykułu
Punkt szczeopień na Stadionie Miejskim, fot. poznan.pl

Z odpowiedzi udzielonej przez wiceprezydenta Jędrzeja Solarskiego dowiadujemy się, ze Stadion Miejski w Poznaniu został oddany w dzierżawę na podstawie umowy z dnia 26 września 2011 r. na okres 20 lat. Zgodnie z umową dzierżawca Stadionu Miejskiego opłaca czynsz w wysokości 55 467,65 zł netto miesięcznie (rocznie 665 611,80 zł). Jest to kwota wynikająca z umowy dzierżawy, waloryzowana o wskaźnik inflacji w kolejnych latach obowiązywania umowy.

Jeśli chodzi o wynajem Stadionu w związku z organizacją punktu szczepień, zawarta ze Spółką Marcelin Management umowa dotyczy najmu wyposażenia niemedycznego wraz z usługą serwisu sprzątającego podczas działania Poznańskiego Punktu Szczepień Powszechnych. Umowa została zawarta na okres od 1 maja 2021 r. do 30 września 2021 r. i całościowy koszt z niej wynikający to 389 530,60 zł netto. Zgodnie z zapisami umowy wynajmujący zapewnia całe wyposażenie niezbędne dla zorganizowania i funkcjonowania punktu szczepień. Są to między innymi: sprzęt komputerowy wykorzystywany w trakcie rejestracji i kwalifikacji do szczepień, sprzęt chłodniczy niezbędny do przechowywania szczepionek, meble i inne elementy wyposażenia stanowisk oraz poczekalni. Pomieszczenia wykorzystywane obecnie jako punkt szczepień nie były wcześniej przystosowane do pełnienia takiej funkcji, w związku z czym w celu uruchomienia punktu niezbędne było zapewnienie wyżej wymienionego wyposażenia.

oprac. red.