grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Dron wieczorową porą

Radny Andrzej Rataj zapytał w interpelacji o wykorzystanie dronów do wykrywania zanieczyszczeń ze spalania odpadów w domowych piecach. Zaniepokoił go fakt, że w 2019 roku w Poznaniu kontrole z użyciem drona prowadzono głównie w porze dziennej, a nie wieczorowej, gdy ludzie wracają do domów z pracy i zaczynają palić w piecach. Radny prosi też o ocenę skuteczności kontroli dotyczących nielegalnego spalania odpadów.

Dron Straży Miejskiej Miasta Poznania w czasie wieczornego lotu, fot. SMMP - grafika artykułu
Dron Straży Miejskiej Miasta Poznania w czasie wieczornego lotu, fot. SMMP

Radny przypomina, że od wielu lat jednym z największych problemów środowiskowych w Poznaniu jest smog - zanieczyszczenie powietrza stanowiące ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Od kilku lat nasze miasto zaliczane jest do miejsc o znaczącym poziomie zanieczyszczenia powietrza. Ważnym elementem systemu zwalczania smogu są kontrole emisji szkodliwych substancji z pieców domowych. W 2019 roku i 2020 roku takie akcje prowadzone były przy pomocy dronów, a sfinansowe dzięki zwycięskim projektom "Skończmy ze smogiem w Poznaniu" w kolejnych edycjach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Znane są całościowe efekty kontroli przy użyciu dronów w 2019 roku, ale nie podano jeszcze całościowych efektów kontroli w 2020 roku. W 2019 r. kontroli poddano ponad 22.500 budynków, a szczegółowe badania dotyczyły 230 budynków, w wyniku czego stwierdzono jedynie 25 przypadków spalania odpadów i winnych ukarano mandatami. Statystyki te wskazują na niską skuteczność działań - w 0,1 % budynków sprawdzonych przy użyciu dronów wykryto emisję szkodliwych substancji. Zdaniem radnego Rataja, taki wynik pozostaje w ogromnym kontraście do stanu powietrza w naszym mieście. Zaniepokoił go też fakt, że kontrole przeprowadzane były głównie w ciągu dnia, a nie w godzinach wieczornych, gdy najwięcej osób rozpala piece i ogrzewa domy albo mieszkania. Radny zgłosił też kilka propozycji dotyczących procedur kontroli.

Odpowiedzi na interpelację udzielił wiceprezydent Bartosz Guss, który podał m.in. informację, w jakich dniach prowadzono kontrole z użyciem dronów. W 2020 roku odbyły się one w dniach: 21-24, 28-30 września, 1-2, 5-8, 12, 14-16, 19-23, 26-30 października, 3-6, 9-10, 12-14, 16-18, 23-27 i 30 listopada oraz od 1-5 grudnia.

Wiceprezydent wyjaśnił, że w 2019 roku, gdy pierwszy raz realizowane były kontrole z użyciem drona, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie wydawała jeszcze zgody na loty po zmroku. Było to spowodowane względami bezpieczeństwa, a żadna z dostępnych miastu firm nie miała jeszcze doświadczenia w tego rodzaju lotach. W 2020 roku sytuacja uległa zmianie, dostępność przestrzeni powietrznej po zmroku była już znacznie większa, a doświadczenie firm "dronowych" działających na rynku było już poszerzone o loty wieczorne. Zmiany te pozwoliły na wykonanie większości oblotów w roku 2020 właśnie po zmroku.

Wiceprezydent Bartosz Guss zaznaczył, że loty dronami są tylko narzędziem wspomagającym Straż Miejską w "namierzaniu" nieruchomości, na terenie których może dochodzić do spalania odpadów bądź też niewłaściwego opału. Jednak dopiero "naziemna" kontrola straży miejskiej na terenie nieruchomości daje potwierdzenie faktu spalania materiałów niedozwolonych. W przypadku wątpliwości następuje pobranie próbki popiołu, celem dokonania analizy laboratoryjnej jej składu. Dodał, że rejony do badań "lotniczych" wyznaczane były na podstawie analizy zgłoszeń wpływających do Straży Miejskiej.

Wiceprezydent wyjaśnił, że błędem jest wyliczanie skuteczności wykryć spalania odpadów. Liczba nieruchomości objętych oblotami wskazuje na obszar, gdzie kontrole były prowadzone. Nie należy mylić tego z liczbą nieruchomości, na terenie których następowało spalanie paliw stałych. Ewentualną skuteczność można wskazać z proporcji liczby szczegółowych pomiarów do stwierdzonych nieprawidłowości, tj. w 2019 roku: 230 do 25 stwierdzonych nieprawidłowości (daje to wynik prawie 11%), a w 2020 roku: 486 do 35 stwierdzonych nieprawidłowości (jest to ponad 7%). 

Guss poinformował, że przed rozpoczęciem kontroli dronem przeprowadzono rozeznanie w innych miastach w tym zakresie i okazało się, że w 2019 roku żadne z nich nie wykonywało lotów po zmroku. Należy też zaznaczyć, że dron jest dla straży miejskiej jedynie narzędziem wspomagającym, a liczba domów, gdzie następowało spalanie odpadów stanowi niewielki udział wszystkich nieruchomości objętych badaniem. Wykrycie w spalinach związków chemicznych jest tylko podstawą do wskazania nieruchomości do szczegółowej kontroli.

Wiceprezydent przypomniał, że Miasto Poznań prowadzi systemową politykę w zakresie ochrony powietrza. W rej ramach realizuje programy wymiany pieców "Kawka" i "Kawka - bis", montaż czujników jakości powietrza na budynkach szkół, rozbudowuje Ekopatrol Straży Miejskiej, powołało też Prezydencki Zespół ds. Jakości Powietrza.

oprac. red.

Zobacz wiecej: