grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Groby powstańców i zasłużonych

Radny Michał Grześ zapytał w interpelacji, czy groby osób tzw. "zasłużonych dla ruchu robotniczego" znajdujące się w dawnych alejach zasłużonych na poznańskich cmentarzach podlegają opłatom prolongacyjnym tak jak każde inne groby?

Fot. Urząd Miasta Poznania - grafika artykułu
Fot. Urząd Miasta Poznania

W treści interpelacji radny zwraca uwagę, że groby Powstańców Wielkopolskich takim opłatom podlegają. Obecnie przenoszone są prochy z nieopłaconych grobów Powstańców w jedno miejsce. Michał Grześ twierdzi też, że groby "zasłużonych w zniewoleniu Polski przez ZSRR" mają się dobrze i za takie groby opłat prolongacyjnych nie trzeba ponosić. Pyta taż Ile takich niezapłaconych grobów zostało zlikwidowanych i według jakich zasad są przyznawane miejsca po tych grobach?

W odpowiedzi Urząd Miasta informuje, że obowiązujące zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu nie przewiduje żadnych zwolnień z wnoszenia opłat prolongacyjnych. Zasada ta dotyczy wszystkich grobów znajdujących się na cmentarzach komunalnych Miłostowo i Junikowo, także tych położonych w alejach zasłużonych. 

Groby na cmentarzach komunalnych Poznania, w których pochowani są uczestnicy powstania wielkopolskiego, nie są przeznaczane do ponownego pochowania w oparciu o zapis art. 7 ust. 5 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych , wg którego "jest wzbronione użycie do ponownego pochowania grobów, mających wartość pamiątek historycznych (ze względu na swą dawność lub osoby, które są w nich pochowane, lub zdarzenia, z którymi mają związek)". Groby znajdujące się w alejach zasłużonych również nie są przeznaczane do ponownego pochowania.

Zasady przydziału miejsc pochówku w alejach zasłużonych określone zostały w zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad honorowego pochówku na cmentarzach komunalnych miasta Poznania, zmienionym zarządzeniem z dnia 9 lipca 2018 r.

oprac. red.

Zobacz także: