Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Ilu jest mieszkańców Starego Miasta?

Radny Andrzej Rataj zwrócił się w interpelacji z zapytaniem, ilu ludzi mieszka na poznańskim Starym Mieście. Radny chce się dowiedzieć, czy zatrzymała się tendencja zmniejszania się liczby mieszkańców tej dzielnicy.

Stare Miasto fot. Marta Buczkowska
Stare Miasto fot. Marta Buczkowska

Radny zauważa, że kilku lat zmniejsza się liczba mieszkańców Miasta Poznania. Tendencja ta była szczególnie widoczna w śródmieściu, w tym na terenie obecnego Osiedla Stare Miasto. Dane dotyczące liczby osób mieszkających w sercu Poznania przekazywane są w oparciu o liczbę osób zameldowanych, co stanowi informację szacunkową, lecz z braku innych miarodajnych danych jest podstawą do wskazywania liczby mieszkańców.

Z danych meldunkowych wynika, że pod koniec 1990 roku na terenie obecnego Osiedla Stare Miasto zameldowanych na pobyt stały i czasowy było łącznie prawie 41.500 osób, natomiast na koniec 2000 roku - ponad 39.200 osób. Znaczący spadek liczby osób zameldowanych nastąpił w kolejnych latach: na przykład na koniec 2005 roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy było łącznie poniżej 34.800 osób, na koniec 2010 roku było to niecałe 30.700 osób, a na koniec 2016 roku tylko 26.000 osób.

Władze Poznania podejmują różne działania mające na celu odwrócenie wieloletniego trendu i wzrost liczby mieszkańców. Radny wyjaśnia, że w ostatnim czasie dotarły do niego informacje o pozytywnych zmianach, w tym o wzroście liczby mieszkańców na terenie osiedli śródmiejskich aż o około 3.000 osób. "Taka zmiana byłaby znaczącym pozytywnym postępem, o ile nowo zameldowane osoby rzeczywiście wybierałyby śródmieście naszego miasta, jako miejsce swojego rzeczywistego zamieszkania i ośrodek swojej działalności życiowej, a nie tylko jako formalną rejestrację" - pisze radny w swojej interpelacji.

W związku z tym poprosił prezydenta miasta o informację, jaka była liczba mieszkańców na terenie obecnego Osiedla Stare Miasto na koniec roku w okresie od 2017 roku do 2019 roku, ilu mieszkańców się wprowadziło, ilu się tutaj urodziło i ilu zmarło. Radny chce także uzyskać informację o liczbie mieszkańców, którzy wyprowadzili się z terenu obecnego Osiedla Stare Miasto do innych miejsc od 2017 roku do 2019 roku.

oprac. red.