grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Ilu jest mieszkańców Starego Miasta?

Radny Andrzej Rataj zwrócił się w interpelacji z zapytaniem, ilu ludzi mieszka na poznańskim Starym Mieście. Radny chce się dowiedzieć, czy zatrzymała się tendencja zmniejszania się liczby mieszkańców tej dzielnicy.

Stare Miasto fot. Marta Buczkowska - grafika artykułu
Stare Miasto fot. Marta Buczkowska

Radny zauważa, że kilku lat zmniejsza się liczba mieszkańców Miasta Poznania. Tendencja ta była szczególnie widoczna w śródmieściu, w tym na terenie obecnego Osiedla Stare Miasto. Dane dotyczące liczby osób mieszkających w sercu Poznania przekazywane są w oparciu o liczbę osób zameldowanych, co stanowi informację szacunkową, lecz z braku innych miarodajnych danych jest podstawą do wskazywania liczby mieszkańców.

Z danych meldunkowych wynika, że pod koniec 1990 roku na terenie obecnego Osiedla Stare Miasto zameldowanych na pobyt stały i czasowy było łącznie prawie 41.500 osób, natomiast na koniec 2000 roku - ponad 39.200 osób. Znaczący spadek liczby osób zameldowanych nastąpił w kolejnych latach: na przykład na koniec 2005 roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy było łącznie poniżej 34.800 osób, na koniec 2010 roku było to niecałe 30.700 osób, a na koniec 2016 roku tylko 26.000 osób.

Władze Poznania podejmują różne działania mające na celu odwrócenie wieloletniego trendu i wzrost liczby mieszkańców. Radny wyjaśnia, że w ostatnim czasie dotarły do niego informacje o pozytywnych zmianach, w tym o wzroście liczby mieszkańców na terenie osiedli śródmiejskich aż o około 3.000 osób. "Taka zmiana byłaby znaczącym pozytywnym postępem, o ile nowo zameldowane osoby rzeczywiście wybierałyby śródmieście naszego miasta, jako miejsce swojego rzeczywistego zamieszkania i ośrodek swojej działalności życiowej, a nie tylko jako formalną rejestrację" - pisze radny w swojej interpelacji.

W związku z tym poprosił prezydenta miasta o informację, jaka była liczba mieszkańców na terenie obecnego Osiedla Stare Miasto na koniec roku w okresie od 2017 roku do 2019 roku, ilu mieszkańców się wprowadziło, ilu się tutaj urodziło i ilu zmarło. Radny chce także uzyskać informację o liczbie mieszkańców, którzy wyprowadzili się z terenu obecnego Osiedla Stare Miasto do innych miejsc od 2017 roku do 2019 roku.

oprac. red.