Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Każdy zasługuje na bezpieczny dom

Inicjatywa trzech poznańskich radnych doczekała się realizacji. W ramach domeny poznan.pl powstała strona "Poznań przeciwko przemocy" zawierające informacje i kontakty dla wszystkich zagrożonych przemocą domową.

Źródło: rpo.gov.pl
Źródło: rpo.gov.pl

Miesiąc temu w akcję na temat możliwości wsparcia dla osób doświadczających przemocy w warunkach izolacji domowej związanej z epidemią, włączyły się również radne Miasta Poznania: Monika Danelska - przewodnicząca Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Marta Mazurek - wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania oraz Maria Lisiecka-Pawełczak - Przewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia. Radne zgłosiły potrzebę i zadeklarowały wsparcie dla stworzenia strony w ramach serwisu poznan.pl, informującej o wszystkich możliwościach uzyskania wsparcia w sytuacji przemocy.

Strona zawiera informacja o tym w jakich instytucjach miejskich i organizacjach pozarządowych można szukać specjalistycznej pomocy; czym jest przemoc domowa i jak ją rozpoznać. Są też adresy i kontakty do miejsc tymczasowego schronienia; kontakty do wsparcia psychologicznego w kryzysie. Na stronie opisany jest również szczegółowo specjalny plan awaryjny opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Fundacją Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieska Linia IPZ w związku z sytuacją epidemiczną zwiększającą zagrożenie przemocy domowej. Ma charakter uniwersalny i przydatny zawsze, kiedy doświadcza się przemocy domowej.

Mottem strony jest cytat z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: "Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby".

oprac. red.

Zobacz także: