grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Kiedy ruszą wykopaliska na Starym Rynku?

Radna Halina Owsianna skierowała zapytanie do Prezydenta Miasta w sprawie terminu rozpoczęcia prac archeologicznych na Starym Rynku. Mają one poprzedzać kompleksową modernizację nawierzchni. Radna twierdzi, że restauratorzy są zaskoczeni zapowiedzią miasta o rychłym rozpoczęciu prac, bo nie byli o nich informowani, mimo że uczestniczą w spotkaniach. Miasto odpowiedziało, że na wniosek zainteresowanych, termin rozpoczęcia prac przesunięto na październik.

Stary Rynek po modernizacji nawierzchni, wizualizacja, proj. Demiurg - grafika artykułu
Stary Rynek po modernizacji nawierzchni, wizualizacja, proj. Demiurg

Radna napisała w zapytaniu skierowanym do prezydenta, że we wtorek 23 czerwca restauratorzy uczestniczący w "Okrągłym Stole" zapoznali się z planem wyprzedzających prac archeologicznych. Wynika z nich, że część Starego Rynku, od Prozerpiny wraz z ul. Woźną wkrótce stanie się wielkim placem budowy. Na rynek ma wjechać ciężki sprzęt, który rozpocznie prace wykopaliskowe na głębokość ok. 5 m. Cały urobek, wykopywany materiał ma być wywożony i składowany na ul. Woźnej. Owsianna napisała, że restauratorzy czują się oszukani i zaskoczeni tak szybką decyzją władz miasta o rozpoczęciu prac, bo uczestniczą w rozmowach i negocjacjach, licząc na porozumienie, a nie są informowani o konkretnych datach.

Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski napisał w odpowiedzi, że ostatnim czasie odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami branży turystycznej, hotelowej i restauracyjnej: 30 czerwca - spotkanie "Okrągłego Stołu" zorganizowane przez posła Franciszka Sterczewskiego oraz 1 lipca - spotkanie zorganizowane przez Miasto w ramach przebudowy płyty Starego Rynku. Na spotkaniach, w ramach konsultacji prowadzonych w związku z projektem, omówiono szczegółowo przygotowania do realizacji inwestycji przebudowy Starego Rynku oraz odniesiono się do wniosków i postulatów złożonych przez przedstawicieli branży turystycznej i restauratorów. Część wniosków udało się uwzględnić już na tym etapie, inne z racji konieczności współpracy z Generalnym Wykonawcą inwestycji, wymagają rozstrzygnięcia procedur przetargowych na wybór Generalnego Wykonawcy (co planowane jest do lutego 2021 roku).

Wiceprezydent wyjaśnił, że wynikiem prowadzonego dialogu Miasta z restauratorami i przedstawicielami branży turystycznej jest decyzja o przesunięciu rozpoczęcia badań archeologicznych na początek października. Decyzja ta skutkuje ryzykiem zakończenia tych badań (w przypadku ich skomplikowanego charakteru) wiosną lub latem 2021 roku. Restauratorzy zostali o tym fakcie poinformowani i są świadomi ryzyka związanego z przesunięciem prac na następny sezon ogródkowy. Na wniosek przedstawicieli restauratorów podjęto decyzję o przesunięciu prac, a co za tym idzie - przesunięciu na październik największych uciążliwości wynikających z montażu pali w wykopie. Przesunięcie rozpoczęcia badań archeologicznych na październik wskazano jako korzystne dla branży gastronomicznej, a nieco mniej korzystne dla turystyki, dla której obecny sezon - z powodu pandemii - nie będzie udany, za to w kolejnym sezonie można spodziewać się wzrostu zainteresowania wycieczkami.

W ramach działań towarzyszących badaniom wykopaliskowym zaproponowano m.in. budowę dwóch platform widokowych na potrzeby obsługi turystycznej, umożliwiających zatrzymanie się i obserwację prac na płycie Rynku, a także umieszczenie tablic informujących o przebiegu remontu oraz przedstawiających wizualizację docelowych rozwiązań. Potwierdzono wolę zachowania dostępu do wszystkich obiektów na Rynku, zadeklarowano też pozostawienie przejść o szerokości maksymalnej - dostosowanej do możliwości technicznych wynikających z organizacji placu budowy.

Ze względu na spadek dochodów branży restauracyjnej i turystycznej związany z pandemią COVID-19 zaproponowano szereg dodatkowych atrakcji turystycznych odbywających się na Starym Rynku. Chodzi m.in. o próbę zwiększenia częstotliwości trykania się koziołków oraz umożliwienie bezpłatnego wejścia na dziedziniec Muzeum Archeologicznego (wymaga to uzgodnień z instytucją). Ponadto przedstawiono rozwiązania zastosowane przy przebudowach placów i rynków w innych miastach.

Na spotkaniach przedstawiono kolejne etapy prac badawczych, a także wskazano, iż uciążliwości dla gości ogródków gastronomicznych wystąpią tylko w okresie początkowym - przez około 10 dni. Uciążliwość będzie związana z jednorazowym transportem ponadnormatywnego sprzętu do palowania - wbijania elementów do zabezpieczenia wykopu badawczego. Pozostałe prace badawcze nie będą źródłem hałasu.

Dla poprawy poziomu estetyki przestrzeni zdecydowano o wprowadzeniu ażurowego ogrodzenia wykopu badawczego - tak jak w 2015 roku, by zainteresowani mogli obserwować, co się dzieje w wykopie. Przedsiębiorcy ze Starego Rynku otrzymali też informację, w jaki sposób będzie odbywał się transport zarówno ponadnormatywny - jednorazowy (ze względu na gabaryty, masę całkowitą pojazdu oraz skrętność). Będzie się on odbywał od ulicy Paderewskiego, a wyjazd na wprost od wykopu - ulicą Woźną. Transport będzie odbywał się uliczkami od strony wschodniej (rozpatrywane są jeszcze dwa warianty: ulicami Wielką, Klasztorną, Woźną - wjazd, wyjazd Wodną lub w dwie strony ulicą Wielką). Założono, że przejazdy te nie zakłócą działalności poszerzonych ogródków gastronomicznych i dodatkowo - realizowane będą w godzinach wczesno porannych lub późno wieczornych.

Wiceprezydent zdementował informację o potrzebie składowania urobku na ulicy Woźnej. Utrudnienia na tej ulicy mogą wystąpić incydentalnie, m. in. podczas transportu ciężkiego sprzętu oraz montażu pali - i tylko na odcinku przy płycie Rynku. Zapowiedział też, że Miasto planuje organizację kolejnych spotkań z zainteresowanymi, podczas których omawiane będą bieżące sprawy i pojawiające się problemy. Najbliższe spotkanie zaplanowano na 11 sierpnia.

oprac. red.

Zobacz więcej: