grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Konsultacje dla Jeżyc

Od 10 do 31 sierpnia potrwają konsultacje społeczne związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Dąbrowskiego-Polna-Szamarzewskiego-Przybyszewskiego.

Mapa miejska - ZGiKM GEOPOZ - grafika artykułu
Mapa miejska - ZGiKM GEOPOZ

Wywołanie planu jest efektem starań mieszkańców, w tym radnych Osiedla Jeżyce poprzedniej i obecnej kadencji, które zyskały uznanie radnych miejskich Filipa Olszaka i Łukasza Mikuły. Od lat Rada Osiedla zabiega, aby ten obszar zagospodarować jako teren zieleni i rekreacji.

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu. Na stronie Miasta Poznania zamieszczone zostały prezentacja oraz informacja dotyczące przedmiotowego projektu, które prezentowane są zazwyczaj podczas spotkania z przedstawicielami MPU.

Konsultacje społeczne potrwają od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać: pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl; pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań. Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adam Derc - kierownik zespołu projektowego, aderc@poznan.mpu.pl; Adrian Taratajcio - ataratajcio@poznan.mpu.pl, - z-ca kierownika zespołu projektowego; Paulina Pudelska- koordynatorka projektu, ppudelska@poznan.mpu.pl; Olga Karpińska- koordynatorka projektu, okarpińska@poznan.mpu.pl. Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460.

oprac. red.