grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Nową drogą na Wzgórze Przemysła?

Czy powstanie nowe wejście na Wzgórze Przemysła od strony ul. 23 Lutego? W tej sprawie interpelację składał już radny miejski Andrzej Rataj. Rada Osiedla Stare Miasto, której Andrzej Rataj jest przewodniczącym, zwróciła się w uchwale do Prezydenta Poznania o umożliwienie wejście na Wzgórze także od strony północy i uporządkowania zaniedbanych działek przy ulicy 23 Lutego.

Wejście na Wzgórze Przemysła od strony ul. 23 Lutego (fot. Tomasz Dworek) - grafika artykułu
Wejście na Wzgórze Przemysła od strony ul. 23 Lutego (fot. Tomasz Dworek)

Wzgórze Przemysła jest jednym z najbardziej urokliwych i najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w Poznaniu. Znajdujące się tu Muzeum Sztuk Użytkowych przyciąga najwięcej zwiedzających, a to za sprawą m.in. wieży widokowej w replice Zamku Króla Przemysła. Od strony pl. Wielkopolskiego na Wzgórze Przemysła prowadzą schody, ale tylko teoretycznie, bo przejście zagrodzone jest płotem i znajduje się na prywatnej działce. O otwarcie tej przestrzeni zwrócił się w interpelacji także radny miejski Andrzej Rataj. Miejska Pracownia Urbanistyczna kończy prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Starego Miasta, a Miejska Konserwator Zabytków zakłada w tym miejscu pozostawienie publicznej zieleni, dla zachowania otwarcia widokowego oraz zagwarantowania możliwości przejścia.

- Udostępnienie kolejnego wejścia na Wzgórze Przemysława byłoby dobrym rozwiązaniem zwiększającym atrakcyjność tego historycznego wzniesienia. Byłoby to również przydatne dla zwiększenia funkcjonalności tras zwiedzania. Dodatkowo atrakcyjnym rozwiązaniem byłoby utworzenie punktu gastronomicznego, na przykład kawiarni, na kolejnych tarasach stoku - mówi Andrzej Rataj, radny miejski i przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto.

Radni w uchwale zwrócili uwagę także na potrzebę całościowego uporządkowanie Wzgórza. Wzdłuż ulicy Zamkowej znajduje się będący w złym stanie mur oporowy, zaniedbane są fragmenty zieleni przy murach miejskich, a przy Ludgardy połamany płot Muzeum Narodowego.

- Warto wspólnie z instytucjami działającymi w tym fyrtlu zastanowić się nad mądrą koncepcją zagospodarowania, tak by poznaniacy mieli atrakcyjne miejsce wypoczynku, a turyści zyskali nową trasę zwiedzania - podkreśla Tomasz Dworek, wiceprzewodniczący RO Stare Miasto i dodaje, że największym problemem mogą być sprawy własnościowe, więc konieczne będzie współdziałanie i dobra wola m.in. Muzeum Narodowego.

oprac. red.