grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

"Płonie ognisko w lesie..."

Radny Andrzej Rataj pyta w interpelacji o możliwości korzystania z polan leśnych i miejsc na ognisko w lasach komunalnych Miasta Poznania.

Zdjęcie poglądowe (fot. pixabay) - grafika artykułu
Zdjęcie poglądowe (fot. pixabay)

Lasy komunalne na terenie Poznania zajmują powierzchnię ponad 2.500 ha, zarządza nimi Zakład Lasów Poznańskich. W skład poznańskich lasów komunalnych wchodzą 4 leśnictwa miejskie: Antoninek, Marcelin, Strzeszynek i Zieliniec. Jedną z istotnych funkcji lasów komunalnych, zwłaszcza z punktu widzenia mieszkańców, jest funkcja rekreacyjna i wypoczynkowa, w ramach której mieszkańcy mogą spacerować, biegać i jeździć rowerem w lasach miejskich.

Dla mieszkańców ważna jest również możliwość korzystania z polan leśnych i miejsc na ognisko w lasach komunalnych, dzięki czemu możliwe są tam spotkania rodzinne, przedszkolne, szkolne, uczelniane, zakładowe, a także inne spotkania towarzyskie, głównie w okresie letnim i jesiennym.

Zdaniem Andrzeja Rataja warto rozwijać takie udogodnienia, istniejące już obecnie w kilku miejscach w lasach miejskich, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym nadzoru i monitoringu), z możliwością rezerwacji i najmu odpowiednich miejsc, zakupu i dostarczenia drewna na ognisko, czy nawet zlecenia odpowiedniej odpłatnej obsługi wydarzenia plenerowego z ogniskiem na polanie leśnej oraz późniejszego uporządkowania terenu. Radny pyta w interpelacji o możliwości organizowania takich wydarzeń w lasach komunalnych Miasta Poznania i zasady bezpieczeństwa

W odpowiedzi Miasto Poznań informuje, że s lasach komunalnych znajduje się 35 polan śródleśnych, które są miejscami ogólnodostępnymi i zagospodarowanymi w sposób dostosowany do lokalnych warunków oraz potrzeb społecznych. Wyznaczono 5 lokalizacji miejsc na ognisko, jednak przy dużym i średnim stopniu zagrożenia pożarowego lasów, obowiązuje tam zakaz rozpalania ognisk.

W trzech miejscach: Strzeszynek (przy drodze rowerowej do Kiekrza, przed Jeziorem Strzeszynek); Zieliniec (polana przy Jeziorze Swarzędzkim, przy drodze rowerowej do Uzarzewa); polana przy leśniczówce Zieliniec - można rozpalić ognisko jedynie dla potrzeb własnych (nie mające charakteru komercyjnego). Opał na ognisko należy zorganizować we własnym zakresie, w porozumieniu z właściwym terytorialnie leśniczym. Miejsca te nie podlegają żadnej rezerwacji, decyduje wzajemne uzgodnienie między osobami, które zamierzają z nich skorzystać w tym samym czasie. Zgodę na rozpalenie ogniska należy uzyskać od właściwego terytorialnie leśniczego. Uzgodnień można dokonać w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 7-15, pod numerami telefonów: Strzeszynek - tel. 512-386-975, Zieliniec - tel. 512-387-207. Po stronie osób korzystających z ogniska leży zapewnienie wody do jego ugaszenia oraz uporządkowanie terenu.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z miejsc na ognisko na terenach dzierżawionych, na warunkach uzgodnionych z poszczególnymi dzierżawcami: w Dębinie (przy punkcie gastronomicznym - tel. 505 142 122); w Marcelinie (przy leśniczówce - tel. 518 796 513). Powyższe informacje są dostępne na stronie internetowej Zakładu Lasów Poznańskich: zlp-poznan.pl.

Zasady porządku publicznego w lasach komunalnych są określone na tablicach regulaminowych, które znajdują się przy głównych wejściach do lasów. Place zabaw oraz siłownie zewnętrzne również posiadają regulaminy korzystania z urządzeń. Osoby, którym miejscowi leśniczowie wydają zgodę na rozpalenie ogniska, są odpowiedzialne za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na danym terenie. Zakład Lasów Poznańskich nie posiada służb Straży Leśnej - rolę tę pełni Straż Miejska, która w przypadku wykroczeń nakłada mandaty karne. Należy też dodać, że istniejące lokalizacje miejsc na ogniska są położone w bezpośrednim sąsiedztwie siedzib leśnictw, co zwiększa możliwość prowadzenia nadzoru i zgłaszanie ewentualnych wykroczeń właściwym służbom.

Z uwagi na zachodzące zmiany klimatyczne i występowanie coraz dłuższych okresów suszy, z którymi związany jest zwiększony stopień zagrożenia pożarowego w lasach, Zakład Lasów Poznańskich nie przewiduje rozbudowy miejsc na ogniska. Możliwość odpłatnej i całościowej obsługi spotkania przy ognisku jest dostępna w dwóch dzierżawionych lokalizacjach - na Dębinie i w Lasku Marcelińskim.

oprac. red.