grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Powstanie Wielkopolskie świętem państwowym

Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę o ustanowieniu 27 grudnia świętem państwowym - Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Przypomnijmy, że w lipcu tego roku Rada Miasta Poznania również jednogłośne przyjęła stanowisko popierające takie podniesienie rangi Powstania Wielkopolskiego.

Na zdjęciu: uroczystość zaprzysiężenia wojsk powstańczych i wręczenie sztandaru 1 Dywizji Strzelców Wielkopolskich. Poznań, 26 stycznia 1919 r., fot. NAC - grafika artykułu
Na zdjęciu: uroczystość zaprzysiężenia wojsk powstańczych i wręczenie sztandaru 1 Dywizji Strzelców Wielkopolskich. Poznań, 26 stycznia 1919 r., fot. NAC

Za sejmową ustawą głosowało 451 posłanek i posłów - wszyscy obecni na sali, ze wszystkich klubów i kół oraz niezrzeszeni. Taka sama zgodność panowała w Radzie Miasta Poznania, kiedy na sesji w lipcu przyjęto stanowisko w sprawie ustanowienia dzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego - 27 grudnia - świętem państwowym.

W stanowisku RMP czytamy m.in.: "Zwycięstwo Wielkopolan nad pruskim zaborcą jest historyczną spuścizną wszystkich Polaków, a celem ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym jest kultywowanie pamięci o tym czynie zbrojnym i utrwalenie jego doniosłego znaczenia w świadomości nie tylko mieszkańców naszego regionu. Powstanie Wielkopolskie należy do nielicznych, zwycięskich zrywów niepodległościowych zakończonych sukcesem, z którego powinniśmy być dumni jako Naród, i które powinno - obok innych doniosłych wydarzeń z dziejów Ojczyzny - znaleźć należne mu miejsce w kalendarzu uroczystości państwowych."

Pomysłodawcą inicjatywy było Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundacja Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 miało ogromne znaczenie nie tylko dla naszego regionu, ale dla całego, odradzającego się wówczas państwa Polskiego.

oprac. red.