grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Poznań na razie bez "Senior+"

Radny Łukasz Kapustka zapytał czy Miasto weźmie udział w naborze w ramach rządowego konkursu "Senior+". Wiceprezydent Jędrzej Solarski odpowiada, że Miasto Poznań planowało złożyć wniosek i wyjaśnia dlaczego od tego odstąpiono.

Źródło: gov.pl - grafika artykułu
Źródło: gov.pl

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór w ramach programu "Senior+" na lata 2021-2025. Program jest kontynuacją programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020. Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia "Senior+". O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.

Radny Łukasz Kapustka poprosił o informację, czy Miasto Poznań planuje złożenie wniosku w ramach programu "Senior+", a jeśli tak, to na jakie działania.

Wiceprezydent Jędrzej Solarski w odpowiedzi na zapytanie informuje, że w związku z ogłoszeniem 24 lutego br. otwartego konkursu ofert pt.: Program Wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025, edycja 2021, Miasto Poznań planowało złożenie wniosku o przyznanie środków na utworzenie ośrodka wsparcia Klub "Senior+".

Lokal wyznaczony na utworzenie takiego klubu, zgodnie z wymogami konkursu, powinien spełniać następujące standardy:

  • usytuowanie w miejscu dostępnym dla seniorów oraz przystosowanie do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych;
  • w lokalu muszą znajdować się: pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję sali spotkań; pomieszczenie kuchenne lub aneks kuchenny, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożywania posiłków; łazienka wyposażona w dwie toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę; wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni; pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażone w drabinki, materace oraz inne niezbędne wyposażenie dostosowane do wieku uczestników; pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele; łazienka wyposażona w prysznic z krzesełkiem oraz uchwyty pod prysznicem;
  • pomieszczenia należące do ośrodków wsparcia "Senior+", usytuowane w budynkach będących siedzibą również innych podmiotów nie mogą dzielić części wspólnych (np. łazienek czy szatni);
  • powierzchnia użytkowa przypadająca na jedno miejsce w ośrodku musi wynosić nie mniej niż 5 m2.

W celu znalezienia odpowiedniego lokalu Miasto zwróciło się do następujących podmiotów: PTBS, ZKZL Sp. z o.o., SM Młodych, SM Winogrady, SM Jeżyce, SM Grunwald, Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Młodzieżowego Dom Kultury Nr 2, Domu Kultury Stokrotka oraz Fundacji na Rzecz Ludzi Osamotnionych Srebrne Lata.

Żaden z dostępnych lokali nie spełniał wymogów konkursu. W związku z tym odstąpiono od aplikowania o środki na utworzenie ośrodka wsparcia Klub "Senior+" w edycji 2021.

oprac. red.