grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Praca zespołowa

Radni sprawując mandat w swoich okręgach starają się wychodzić z inicjatywami odpowiadającymi na potrzeby i głosy mieszkańców. Troje radnych od początku kadencji pracuje zespołowo.

Od lewej radni: Filip Olszak, Marta Mazurek i Łukasz Mikuła - grafika artykułu
Od lewej radni: Filip Olszak, Marta Mazurek i Łukasz Mikuła

Marta Mazurek, Łukasz Mikuła i Filip Olszak wyszli z założenia, że trzy głosy mają większą moc niż głos pojedynczy i że wspólnie mogą zaproponować więcej dla mieszkanek i mieszkańców dzielnic, które reprezentują (Jeżyce, Łazarz i Wilda). Taka forma działania okazała się skuteczna, bo udało się zrealizować wiele propozycji tej trójki radnych. W budżecie Miasta na 2021 rok zostały uwzględnione wypracowane przez radnych propozycje dla całego Poznania oraz dla dzielnic, które reprezentują.

W zakresie inwestycji oświatowych to np.: kolejny etap renowacji budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Berwińskiego wraz z wykonaniem monitoringu, kolejny etap renowacji elewacji Zespołu szkół nr 5 przy ul. Różanej, dokończenie prac izolacyjnych ścian z ociepleniem i generalny remont korytarzy oraz klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 71, plac zabaw na wewnętrznym dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 36.

Jeśli chodzi o zieleń i przestrzeń publiczną, radni zabiegali o: koncepcję przebudowy rynków Jeżyckiego i Wildeckiego, realizację I etapu dla skweru przy ul. Kościelnej oraz dokumentację dla etapu II i III, dokończenie terenu zielonego na u zbiegu ulic Dmowskiego i Łukaszewicza.

Radni zgłosili również projekty z zakresu małej retencji (skwery i parki kieszonkowe zamiast asfaltu) w pasach drogowych Jeżyc, Łazarza i Wildy.

oprac. red.