grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Przeciwko nienawiści i dezinformacji

26 listopada odbyła się XII sesja Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. W porządku obrad znalazł się wniosek do Rady Miasta Poznania o wprowadzenie przepisów porządkowych zakazujących poruszania się po mieście pojazdów opatrzonych w treści szerzące mowę nienawiści i uderzające w niektóre mniejszości.

Źródło: Kampania Przeciw Homofobii - grafika artykułu
Źródło: Kampania Przeciw Homofobii

W uzasadnieniu wniosku wskazuje się na poruszające się po ulicach miasta samochody opatrzone treściami o wysokim poziomie szkodliwości społecznej, dezinformujące, niekiedy również o charakterze nienawistnym, wymierzonym w poszczególne grupy np. osoby nieheteronormatywne. Pojazdy przybierają formę furgonetek, osłoniętych czarnymi plandekami na których znajdują się m.in. zdjęcia zakrwawionych szczątków płodów ludzkich lub wypowiedzi zniesławiające osoby LGBT. Poruszają się po ulicach Poznania, szczególnie po centrum, aby dotrzeć do jak największej liczby osób, a ich jedyny cel to szerzenie dezinformacji (np. "Lobby LGBT pragnie uczyć 9 latków orgazmu") lub wywołanie traum (np. u osób, które w wyniku poronienia straciły dziecko, a przechodząc ulicą narażone są na oglądanie takich zdjęć). Pojazdy zawierają na dachach zestawy nagłośnieniowe, przez które często puszczane są nagrania. Choć zaburzają one porządek publiczny, pozostają bezkarne, a ewentualna interwencja spoczywa na barkach obywatelek i obywateli. Podczas sesji młodzieżowi radni podkreślali, że jest to pierwszy krok, aby pokazać że Młodzieżowa Rada Miasta Poznania aktywnie przeciwstawia się taki praktykom.

Do propozycji MRM odnieśli się radni Miasta Poznania przysłuchujący się sesji.

- Bardzo państwu dziękuję za ten wniosek - powiedziała radna Dorota Bonk-Hammermeister. - Dziękuję, że macie w sobie wrażliwość, która nie pozwala, aby przejść obojętnie nad tym, co dzieje się w przestrzeni publicznej.

Wniosek młodzieżowych radnych popiera również radna Maria Lisiecka-Pawełczak, która jednocześnie zwraca uwagę, że w samorządach, które podejmowały takie uchwały, były one następnie uchylane prze wojewodów. Dlatego ważne jest, aby znaleźć odpowiednią podstawę prawną.

- Najważniejsze, że chcecie to powiedzieć publicznie i to jest ważny walor tej inicjatywy - podkreślał Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta. Dodał, że trzeba oczywiście odpowiednio precyzyjnie sfomułować przepis prawny.

Wniosek został przez Młodzieżową Radę przyjęty jednogłośnie za, bez głosów przeciw i wstrzymujących się.

- Liczymy na państwa w sprawie tego wniosku - zwróciła się do radnych Miasta Poznania Aleksandra Sroka, sekretarz MRM.

oprac. red.