grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Przejście dla pieszych przy ul. Kurlandzkiej

Radny Marek Sternalski złożył interpelację w sprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściu przy ul. Kurlandzkiej.

Radny Marek Sternalski złożył interpelację w sprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściu przy ul. Kurlandzkiej, fot. załącznik do interpelacji - grafika artykułu
Radny Marek Sternalski złożył interpelację w sprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściu przy ul. Kurlandzkiej, fot. załącznik do interpelacji

Chodzi o przejście dla pieszych przy skręcie w os. Rusa 1-10. Radny zapoznał się z uwagami mieszkańców Chartowa, dotyczącym bezpieczeństwa w tym miejscu. Mieszkańcy zwracają uwagę, że wskazane przejście różni się standardem bezpieczeństwa w stosunku do pozostałych, znajdujących się na tym odcinku drogi. Z omawianego przejścia często korzystają dzieci z okolicznych bloków idąc do placówek oświatowych. W przypadku tego przejścia znaczenie ma także poszerzenie drogi na tym odcinku o pas drogowy do skrętu w os. Rusa 1-10. Marek Sternalski zwraca się o wprowadzenie na wskazanym rozwiązań, które poprawią bezpieczeństwo pieszych.

Urząd Miasta odpowiada radnemu, że w opinii Miejskiego Inżyniera Ruchu przejście oraz jego otoczenie wymaga przebudowy polegającej na odsunięciu przystanku autobusowego "Kurlandzka" na taką odległość, która zapobiegłaby niebezpiecznemu wchodzeniu pieszych na przejście zza autobusu. Jednocześnie należałoby rozważyć zasadność utrzymania wydzielonego pasa do skrętu w prawo na os. Rusa oraz likwidację lub odsunięcie (na odległość min. 100 m) sąsiedniego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kurlandzkiej (obecnie znajduje się ono za blisko zarówno przedmiotowego przejścia, jak i kolejnego przejścia przy skrzyżowaniu z ul. Bliźniąt).

Potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na omawianym przejściu zauważa także Zarząd Dróg Miejskich, który wdroży zmiany w tym miejscu po otrzymaniu od Miejskiego Inżyniera Ruchu projektu stałej organizacji ruchu oraz zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.

"Będę zabiegał o środki w przyszłorocznym budżecie na wykonanie niezbędnych dla poprawy bezpieczeństwa prac. Projekt zmian powinien być skonsultowany z lokalną społecznością." - zapowiada na portalu społecznościowym radny Sternalski.

oprac. red.