grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Remont ronda Rataje - jak pojadą tramwaje?

Radna Sara Szynkowska vel Sęk zwróciła się w trybie interpelacji z zapytaniem dotyczącym przebudowy ronda Rataje, a przede wszystkim o zmiany w organizacji ruchu i przebiegu linii tramwajowych związane z tym remontem. Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Bartosz Guss.

Przebudowa ronda Rataje, fot. UMP
Przebudowa ronda Rataje, fot. UMP

Radna zwróciła uwagę, że jest to jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Miasta Poznania i wielu mieszkańców oraz osób dojeżdżających z pobliskich gmin wyraża swoje zaniepokojenie utrudnieniami związanymi z planowaną przebudową ronda. Ze względu na zaawansowany już remont dworca autobusowego przylegającego do ronda, który poprzedza modernizację tego węzła komunikacyjnego, mieszkańcy dopytują się, od kiedy będą występowały utrudnienia związane z przebudową samego ronda. Chce też wiedzieć, czy remont oddziałuje i będzie wpływać na inne węzły komunikacyjne remontowane w tym samym czasie oraz czy linie tramwajowe zmienią trasy lub zostaną zawieszone, a jeśli tak, to kiedy i na jakich odcinkach?

Wiceprezydent Bartosz Guus wyjaśnił w odpowiedzi, że wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach realizacji zadania inwestycyjnego "Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje" został złożony 24 stycznia. Wniosek uwzględniał nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Z uwagi na z trwający stan epidemii, skutkujący wydłużeniem prowadzonych obecnie postępowań administracyjnych, Wojewoda Wielkopolski  pismem z dnia 22 maja br. wskazał nowy termin załatwienia sprawy na 22 lipca br. w związku z czym rozpoczęcie prac dotyczących samego ronda możliwe będzie dopiero na przełomie lipca i sierpnia. Rozpocznie się wtedy I etap prac.

W tym etapie nastąpi zamknięcie trasy tramwajowej w ciągu ul. Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Kórnicką do ronda Rataje. Podczas I etapu przebudowy zaplanowane zostały  zmiany tras tramwajowych w rejonie węzła ronda Rataje:​

  • linia nr 6 skierowana zostanie przez ul. Święty Marcin i most Św. Rocha - przejmie częściowo funkcję linii nr 13,
  • linia nr 13 skierowana zostanie przez ul. Matyi i ul. Królowej Jadwigi - przejmie częściowo funkcję linii nr 6,
  • linia nr 18 skierowana zostanie przez ul. Święty Marcin i ul. Strzelecką - linia będzie pełnić funkcję dowozową do ścisłego centrum miasta (przystanki Pl. Wiosny Ludów, Marcinkowskiego) dla mieszkańców Dolnego Tarasu Rataj (ul. Zamenhofa), jak i Starołęki.

W II etapie prac nastąpi zamknięcie trasy tramwajowej w ciągu ul. Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Kórnicką do ronda Rataje​ i dalej w ciągu ul. Zamenhofa do skrzyżowania z ul. Obrzyca - tramwaje dojeżdżać będą do przystanku Os. Piastowskie od strony ronda Starołęka, a także od strony rzeki Warty w rejon przystanku Rondo Rataje.

W III etapie nastąpi zamknięcie trasy tramwajowej w ciągu ul. Krzywoustego i Królowej Jadwigi od skrzyżowania z ul. Droga Dębińska do ronda Rataje - tramwaje przejeżdżać będą już w relacji ul. Zamenhofa - ul. Jana Pawła II.

Podczas kolejnych etapów planowane jest wprowadzenie nieznacznych zmian w układzie linii, np. w II etapie linie nr 13 i 18 zostaną skrócone do ronda Rataje, a dodatkowo wprowadzona zostanie linia autobusowa "za tramwaj" oraz linia wahadłowa pomiędzy rondem Starołęka a przystankiem os. Piastowskie. Szczegółowe plany zmian układu komunikacyjnego w etapach II i III określone zostaną na podstawie obserwacji oraz uwag zebranych od pasażerów w etapie I.

ZTM stara się by przebudowa dworca autobusowego i samego ronda wpłynęła w jak najmniejszym stopniu na obsługę komunikacyjną gmin. Właśnie dlatego linie autobusowe jadące ul. Krzywoustego wprost w rejon ronda Rataje (ze względu na znaczne ograniczenia w pojemności dworca autobusowego) już teraz zostały przekierowane do pętli Franowo (na przystanek Szwedzka), gdzie możliwa jest sprawna przesiadka na tramwaj. W ocenie ZTM-u przesiadka w tym miejscu będzie znacznie wygodniejsza dla pasażerów niż na węźle rondo Rataje.

oprac. red.

Zobacz więcej: