grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Remont Starego Rynku a turystyka

Radny Andrzej Rataj wystosował interpelację, w której porusza problem utrudnień dla ruchu turystycznego na Starym Rynku w czasie prac rewaloryzacyjnych.

Remont płyty Starego Rynku, wrzesień 2022 r., fot. PIM - grafika artykułu
Remont płyty Starego Rynku, wrzesień 2022 r., fot. PIM

Radny przypomina, że jesienią 2021 roku, kiedy rozpoczynały się prace związane z rewaloryzacją przestrzeni płyty Starego Rynku, środowisko poznańskich przewodników turystycznych zwracało uwagę na utrudnienia dla turystów w zwiedzaniu atrakcji tego miejsca, w szczególności ratusza, domków budniczych, budynków otaczających Stary Rynek. Jest to szczególnie widoczne, gdy turyści stoją w tłoku na małej przestrzeni przed budynkiem Ratusza i oczekują na odegranie hejnału i pojawienie się koziołków. Przewodnicy turystyczni postulowali m.in. podzielenie inwestycji na etapy i jak najszybsze zakończenie prac przed fasadą Ratusza, domkami budniczymi i pręgierzem, czy też wydzielenie odpowiednich przestrzeni w miejscach intensywnie uczęszczanych przez turystów. Wskazywali również, aby prace przed fasadą Ratusza, domkami budniczymi i pręgierzem prowadzone były poza sezonem turystycznym (od października do kwietnia). Tak się jednak nie stało. Sezon turystyczny w 2022 roku był bardzo uciążliwy dla ruchu turystycznego. Andrzej Rataj obawia się, że również sezon turystyczny w 2023 roku będzie podobnie uciążliwy. Dlatego propozycje operatorów turystyki są istotne do zrealizowania obecnie, czyli w okresie jesiennym i zimowym, aby od już wiosny 2023 roku turyści mieli lepsze możliwości na zwiedzanie największych atrakcji Starego Rynku.

Urząd Miasta w odpowiedzi powołuje się na informacje otrzymane od Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (PLOT), reprezentującej branżę, z której wynika że mimo utrudnień związanych z remontem, liczba odwiedzających Stary Rynek nie zmniejszyła się znacząco. Statystyki obłożenia hoteli w Poznaniu za sezon letni 2022, które wskazują, że funkcjonowały one na poziomie zbliżonym lub nawet wyższym niż w 2019 roku.

Zgodnie z postulatem organizacji turystycznych, przed budynkiem Ratusza zaplanowano przestrzeń, która umożliwia turystom dostęp do najcenniejszych historycznie obiektów i obserwowanie koziołków. Wraz z postępującą przebudową, wykonawca ma obowiązek zapewnienia dostępu m. in. do Ratusza, restauracji oraz instytucji kultury.

Przewidywano także realizację platformy widokowej w celu zwiększenia komfortu zwiedzania Starego Rynku w trakcie prowadzonych robót budowlanych. Zgodnie z pierwotnymi założeniami platforma miała powstać na zbudowanych w lecie 2022 r. zbiornikach retencyjnych. Jednakże z uwagi na przesunięcia związane z terminem podpisania umowy z generalnym wykonawcą oraz badania archeologiczne, prace te zakończą się na przełomie 2022 i 2023 r. W związku z tym stworzenie platformy widokowej miałoby już znikomy sens. Z tego względu zdecydowano się tak zorganizować plac budowy, aby stworzyć miejsce dla turystów przed Ratuszem, odpowiednio je uprzednio utwardzając. W zależności od bieżących potrzeb turystycznych oraz zaawansowania prac budowalnych, przestrzeń ta jest dostosowywana w taki sposób, aby zapewnić jak najbardziej komfortowe warunki dla ruchu turystycznego. Na wniosek branży turystycznej zaktualizowano i udostępniono mapę miejsc parkingowych dla autokarów turystycznych.

Do czasu zakończenia inwestycji zwiększono także częstotliwość pojawiania się Koziołków na wieży Ratusza. Od 29 czerwca 2022 r. trykają się dwa razy w ciągu dnia, o godz. 12 oraz 15. Ta zmiana, a także przygotowany wolny plac przed Ratuszem - jako przestrzeń widokowa - pozwalają pomieścić większą liczbę turystów oraz nie gromadzić odwiedzających w jednym czasie.

Ponadto, w ramach dodatkowych atrakcji turystycznych oferowanych w czasie prac budowlanych na Starym Rynku przeniesione zostało wejście do Muzeum Archeologicznego z ul. Wodnej na ul. Klasztorną. W ten sposób umożliwiono nieodpłatne wejście na zabytkowy dziedziniec, gdzie można obejrzeć egipski obelisk pochodzący z czasów Ramzesa II.

W ramach współpracy z branżą turystyczną oraz restauracyjną, Miasto poprzez media społecznościowe promuje gastronomię działającą na terenie Starego Rynku. Zachęca mieszkańców oraz turystów do wizyty na Rynku m.in. reklamując restauracje za pomocą filmów promocyjnych czy publikowanych postów w mediach społecznościowych.

Dla mieszkańców i gości przygotowane zostały ulotki informujące o przebudowie Starego Rynku. Informacje o przebiegu prac na Starym Rynku można znaleźć na stronach internetowych: pim.poznan.pl/aktualnosci/stary-rynek (strona spółki PIM) oraz staryrynekpoznan.pl (domena internetowa wykupiona i udostępniona przez PLOT; przekierowuje na stronę PIM). Miasto przygotowało także mapę oraz tablice informacyjne na płotach na placu budowy na Starym Rynku. Na mapie zaznaczone są lokalizacje lokali gastronomicznych oraz profil ich działalności, a także niektóre usługi kulturalne mieszczące się na Starym Rynku. 

Obecnie nie ma możliwości zmiany przyjętego harmonogramu prac. Etapowanie może być wdrażane jedynie przy okazji układania instalacji podziemnych oraz prac w głębokich wykopach. Układanie nawierzchni wraz z podbudową uzależnione jest od sukcesywnego zamykania etapów związanych z siecią podziemną. Aktualnie, przy dużej intensyfikacji prac budowlanych, wykonawca skoncentrowany jest na działaniach zmierzających do udostępnienia chodników w okresie wiosennym w 2023 roku. Podczas prowadzenia inwestycji planowane jest pozostawienie dla turystów postulowanej przestrzeni widokowej przed Ratuszem.

oprac. red.

Zobacz także: