grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Rowerem do ścieżki w koronach drzew

Radny Andrzej Rataj zwrócił w interpelacji uwagę na potrzebę rozwoju infrastruktury rowerowej w rejonie ścieżki w koronach drzew powstałej niedawno w dolinie strumienia Szklarka. Ścieżka stała się wielką atrakcją rekreacyjną i turystyczną, ale jednocześnie pojawił się problem braku miejsc parkingowych i parkowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Ścieżka w koronach drzew, fot. UMP
Ścieżka w koronach drzew, fot. UMP

W kwietniu tego roku otwarta została "Ścieżka w koronach drzew" w dolinie strumienia Szklarka, na terenie leśnictwa Antoninek. Obiekt ten stał się szybko bardzo popularny i odwiedzają go tysiące mieszkańców Poznania i osób przyjezdnych. Spacer ścieżką sprawia wielką radość osobom ją odwiedzającym.

Równocześnie jednak osoby odwiedzające ścieżkę, powodują wiele problemów dla tej okolicy. Głównym problemem jest parkowanie. Zdaniem radnego Rataja, ze względu na brak infrastruktury parkingowej, w okolicy występuje zjawisko masowego parkowania pojazdów na ulicach i w innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Z tego powodu mieszkańcy skarżą się na istniejące problemy i apelują do władz miasta o odpowiednie rozwiązania w celu poprawy sytuacji. Zdaniem radnego, jednym z rozwiązań, które może zostać wprowadzone w krótkim czasie oraz z nieznacznymi nakładami finansowymi, jest rozwój infrastruktury rowerowej w tym rejonie. Działania takie powinny polegać przede wszystkim na odpowiednim oznaczeniu i wypromowaniu istniejących tras rowerowych, a w szczególności na ulepszenie tych tras oraz ustawienie kilkunastu nowych stojaków rowerowych we właściwych miejscach przy ścieżce w koronach drzew.

Udzielający odpowiedzi na interpelację wiceprezydent Mariusz Wiśniewski wyjaśnił, że w ramach pierwszego etapu zadania "Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek" zrealizowanego w roku 2017 wytyczono i oznakowano pętlę rowerową, która biegnie na terenach od Jeziora Maltańskiego do Stawu Browarnego, zahaczając także o wejście na ścieżkę w koronach drzew od południowej strony. Wzdłuż wytyczonej trasy rowerowej zamontowano 29 kompletów stojaków rowerowych, natomiast przy ścieżce w koronach dwa komplety. Jednakże w związku z dużym zainteresowaniem obiektem, Zakład Lasów Poznańskich przystąpił do prac przygotowawczych związanych z realizacją kilkunastu dodatkowych stojaków rowerowych zlokalizowanych po obu stronach wejść na ścieżkę, które zostaną zamontowane w III kwartale br.  

Wiceprezydent Wiśniewski zwrócił też uwagę, że ścieżka w koronach drzew zaczyna się przy jednej z głównych tras Programu Rowerowego Miasta Poznania - Radial 12, która łączy centrum miasta z terenami nad Maltą i Antoninkiem. Trasa ta nie ma obecnie oznakowania rowerowego Systemu Informacji Miejskiej, ale zostanie ono wprowadzone w ramach zaplanowanych działań, związanych z oznakowaniem głównych tras rowerowych na terenie miasta. Zakres prac obejmie również zamontowanie dodatkowych tablic informujących o nowej atrakcji turystycznej Poznania.

oprac. red.

Zobacz więcej: