grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Samorządy na rzecz polityki równościowej

Komisja Praw Człowieka i Równego Traktowania rozpoczęła działalność w ramach Związku Miast Polskich. Jedną z inicjatorek tego projektu jest radna Marta Mazurek, która również w poznańskiej Radzie Miasta działa aktywnie na rzecz spraw równościowych i tolerancji.

Fot. Związek Miast Polskich - grafika artykułu
Fot. Związek Miast Polskich

Związek Miast Polskich podjął decyzję o utworzeniu Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania odpowiadając na powtarzające się wnioski miast. Na zaproszenie skierowane do miast odpowiedziało aż 45 osób chcących pracować w tym gremium. Są to m.in. członkinie i członkowie władz miejskich, radne i radni, urzędniczki i urzędnicy samorządowi, pełnomocniczki i pełnomocnicy do spraw równego traktowania, równych szans, polityki równościowej, tolerancji, przeciwdziałania ksenofobii oraz organizacji pozarządowych.

- Ponad połowa praw człowieka wymienionych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jest realizowana przez samorządy lokalne - mówił do członków nowej komisji ZMP Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku.- Praktycznie cały katalog zadań własnych gmin opartych jest o te prawa.

Podczas pierwszego spotkania nowej Komisji Związku, jej członkowie zdecydowali, że jej pracami - jako przewodnicząca - kierować będzie wiceprezydentka Sopotu, Magdalena Czarzyńska-Jachim. Jest ona jednocześnie przedstawicielką ZMP w Radzie Gmin i Regionów Europy (CEMR). Na zastępców przewodniczącej zostali wybrani: Marta Mazurek, radna Rady Miasta Poznania (także przedstawicielka ZMP w CEMR), Agata Wierny, Pełnomocniczka Prezydenta Częstochowy ds. Równych Szans oraz Szymon Chojnowski, zastępca Prezydenta Miasta Świdnicy. Na sekretarza Komisji powołano Bartłomieja Ciążyńskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wrocławia, także pełniącego funkcję doradcy społecznego Prezydenta Wrocławia ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii.

- Powstanie tej Komisji to przełom w pracy samorządów na rzecz praw człowieka. To także wynik moich starań przełożenia na poziom sformalizowany kilkuletniej współpracy nieformalnej samorządowej grupy na rzecz równości, którą tworzyłam jeszcze jako pełnomocniczka Prezydenta Poznania ds przeciwdziałania wykluczeniom. Cieszę się, że się udało oraz że tyle miast wyraziło zainteresowanie udziałem w tej Komisji. To dobrze wróży aktywności nowej Komisji - mówi radna Marta Mazurek.

Jedną z pierwszych kwestii, jaką zajęła się nowa Komisja, jest Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030. Związek Miast Polskich otrzymał ten dokument do zaopiniowania i już rozpoczął prace zauważając w nim wiele braków oraz odnotowując język, którym jest napisany - dyskryminujący i nietolerancyjny. Teraz swoje uwagi dołoży Komisja, zostaną one następnie przedstawione na zespole Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

oprac. red.

Zobacz także: