Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Seniorzy debatowali

Debata oksfordzka na temat "Nieodpłatne usługi dla Seniorów dobrą i skuteczną realizacją polityki senioralnej Miasta" odbyła się 23 stycznia w Baraku Kultury przy al. Marcinkowskiego 21. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów, lecz nie tylko. Debatę prowadziła radna Małgorzata Woźniak.

Fot. materiały organizatorów
Fot. materiały organizatorów

Poznań jest jedną z najszybciej starzejących się polskich aglomeracji. Ten trend demograficzny władze Miasta oraz Miejska Rada Seniorów zauważyły i wprowadzają działania, które mają przygotować Poznań do zmian. Mimo osiągnięć, wiele jest jeszcze do zrobienia i dlatego - zdaniem organizatorów debaty - warto poświęcić chwilę refleksji, by podsumować i poddać weryfikacji dotychczasowe osiągnięcia.

W Baraku Kultury debatowali seniorzy z Miejskiej Rady Seniorów, Klubów Seniora oraz "niezrzeszeni", posiadający stosowne doświadczenie w aktywizowaniu osób starszych.

Zgodnie z zasadami debaty oksfordzkiej udział wzięły Zespół Propozycji w składzie: Zdzisław Szkutnik, Andrzej Wasilewski, Roman Szymański, Urszula Filimon-Kucharska oraz Zespół Oponentów w składzie: Bogdan Nowak, Ewa Śmigielska, Jolanta Ofierzyńska, Stanisław Gorzelańczyk. W Jury zasiedli: Jerzy Babiak, Tomasz Dworek i Barbara Fiałkowska. Zwyciężył Zespół Oponentów, ale najważniejsza była wymiana opinii na temat polityki senioralnej.

oprac. red.