grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Taksówki w okresie pandemii

Radny Andrzej Rataj zapytał w interpelacji o sytuację na rynku przewozów taksówkowych w Poznaniu. Zauważył, że w początkowym okresie pandemii Covid-19 pasażerowie przestali jeździć taksówkami, a wielu taksówkarzy zakończyło działalność gospodarczą. Radny chce wiedzieć, czy miasto monitoruje sytuację na rynku taksówkowym i czy współpracuje z branżą taksówkową.

Taksówka na ulicy Ratajczaka w Poznaniu, fot. ZDM - grafika artykułu
Taksówka na ulicy Ratajczaka w Poznaniu, fot. ZDM

Radny pisze w interpelacji, że po wybuchu epidemii COVID-19 doszło w Poznaniu do spadku dostępności usług przewozu taksówkami. W ślad za trwającym wiele miesięcy spadkiem popytu na te usługi, znacznie zmniejszyła się podaż przewozów taksówkami, ponieważ wielu kierowców, zwłaszcza w wieku emerytalnym, zrezygnowała albo zawiesiła wykonywanie działalności, bo znacznie spadły ich dochody, a ryzyko zakażenia w taksówkach jest duże, nawet pomimo wprowadzonych zabezpieczeń. Efektem tego był trudniejszy dostęp do przewozów taksówkami w tym długi czas oczekiwania na taksówkę, niepewność przyjazdu, małe możliwości zamówienia taksówki na określoną godzinę.

Radny zaznacza, że sfera przewozów taksówkowych jest uzależniona przede wszystkim od praw rynkowych i władze publiczne nie mają dużego wpływu na rozwój tej branży. Uważa jednak, że sytuacja w tej branży jest istotna także dla mieszkańców, bo nie wszyscy mogą lub chcą korzystać z własnych samochodów, komunikacji publicznej czy rowerów. Radny zadał w interpelacji kilka pytań dotyczących branży taksówkowej m.in. o to, czy jednostkom miejskim znana jest sytuacja w przewozach taksówkami w Poznaniu oraz o to, w jakim zakresie doszło do zmniejszenia popytu i podaży w przewozach taksówkami. Zapytał również o perspektywy na przyszłość.

Odpowiedzi udzielił wiceprezydent Jędrzej Solarski, który wyjaśnił, że obecnie w Poznaniu działa jedenaście firm i organizacji zrzeszających taksówkarzy posiadających licencje na pośrednictwo w przewozie osób taksówkami, które wydane są przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie. Ośmiu pośredników to tradycyjne systemy taksówkarskie, tzw. radio taxi. Po zmianach w ustawie o transporcie drogowym, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, rynek przewozów w Poznaniu został zdominowany przez dwóch pośredników korzystających z platform cyfrowych, tj. "Uber" i "Bolt".

Wiceprezydent w oparciu o zgromadzone dane ocenił, że zmniejszenie popytu nad podażą dotyczy wyłącznie tradycyjnych systemów taksówkarskich, tzw. radio taxi. Obecnie na terenie Poznania usługi transportowe świadczy 5708 taksówek, natomiast przed zmianami ustawowymi było ich 2498. Dla ponad 2100 z nich, przewóz osób stanowił dodatkowe źródło dochodu. Na podstawie informacji uzyskanych od przewoźników można stwierdzić, że większość klientów korzysta z taksówek zamawiając je za pośrednictwem platform cyfrowych.

Z odpowiedzi wynika także, że sytuacja przewoźników "radio taxi" jest tematem częstych konsultacji z Poznańskim Stowarzyszeniem Taksówkarzy Zawodowych. Z rekomendacji Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa przedstawiciele tego stowarzyszenia oraz Zrzeszenia Transportu Prywatnego i Poznańskiego Stowarzyszenia Taksówkarzy uczestniczą w cyklicznych spotkaniach Rady Konsultacyjnej, działającej przy Inspekcji Transportu Drogowego. Jednym z pomysłów zaproponowanych przez Miasto Poznań na takich spotkaniach było wypracowanie nowej formuły funkcjonowania systemów "radio taxi". Miasto zaproponowało centralizację pośrednictwa w przekazywaniu zleceń i utworzenie jednego radia dla istniejących wówczas czternastu systemów "radio taxi". Jednakże, pomimo wstępnej akceptacji przez obecnych na spotkaniu przedstawicieli poznańskiego środowiska taksówkowego, do centralizacji nie doszło.

Jak wyjaśnił wiceprezydent, sytuacja na rynku usług taksówkowych jest poddawana okresowej analizie. W jej wyniku zmianie uległy w lutym 2021 roku przepisy prawa miejscowego - podjęto uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie stref cen oraz ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) i stawek taryfowych za przewozy taksówkami na terenie miasta. W związku z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności podwyższono opłaty początkowe. Zmieniono też uchwałę w sprawie przepisów związanych z przewozem taksówkami na terenie miasta Poznania. Uchwała porządkuje zasady wydawania licencji oraz formę identyfikatorów, uzupełniając ją o kod QR, który umożliwia szybką weryfikację zarówno przez służby kontrolne, jak i klientów.

Wiceprezydent Solarski przypomniał, że w 2018 i 2019 roku Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa był organizatorem plebiscytu na "Taksówkarza Roku". Zapowiedział, że ten plebiscyt, po przerwie w 2020 i 2021 roku wynikającej z pandemii, zostanie w nowej formule zorganizowany w 2022 r.

oprac. szym

Zobacz więcej: