grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Trasa linii 179

Radny Tomasz Wierzbicki wystosował interpelację w sprawie stałej zmiany trasy linii autobusowej nr 179.

Tablica z grafiką autobusu zainstalowana na wiacie przystankowej - grafika artykułu
Fot. ZTM Poznań

Stała trasa linii autobusowej przebiega przez ulice: Dmowskiego, Krauthofera i Górecką. Obecnie- jak zauważa radny - już któryś raz w przeciągu ostatnich paru lat, autobusy linii 179 kursują objazdem przez ul. Dmowskiego i Drużynową. Na trasie objazdowej są dodatkowe dwa przystanki (przy ul. Dalekiej i Górki), które obsługują nową zabudowę wielorodzinną przy ul. Dmowskiego. Tomasz Wierzbicki zwraca uwag, że po takiej zmianie autobusy nie omijają żadnego przystanku na ul. Góreckiej (przystanek Drużynowa jest przesunięty na ul. Drużynową i nadal obsługuje pobliskie centrum handlowe).

Radny zwrócił się z pytaniem czy możliwa byłaby stała zmiana trasy linii autobusowej nr 179 tak, aby kursowała ona ulicami Dmowskiego i Drużynową. Ponadto Tomasz Wierzbicki przypomina, że spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na budowę drogi rowerowej na ul. Dmowskiego, wraz z przebudową chodników. W związku z tym pyta czy opracowanie obejmuje dostosowanie ulicy do stałego ruchu autobusowego. Jeśli nie, to czy możliwe są zmiany na etapie budowy tak, aby na ulicy powstały stałe przystanki autobusowe, które mogłyby być wykorzystywane przez autobusowy linii 179 lub w przyszłości jakiejś innej linii autobusowej.

Urząd Miasta odpowiada radnemu, że zmiana trasy autobusu linii nr 179 w taki sposób, aby na stałe kursowała ul. Dmowskiego i ul. Drużynową, nie jest możliwa. Zdaniem Miasta tymczasowy przejazd autobusu przez nieużytkowany przejazd kolejowy oraz skrzyżowanie ul. Dmowskiego i ul. Miedzianej, na którym kierowcy zmuszeni są do przekraczania osi jezdni, nie jest rozwiązaniem optymalnym. Przystanki na ul. Dmowskiego funkcjonują wyłącznie w ramach projektu czasowej organizacji ruchu. Początkowo, gdy Zarząd Transportu Miejskiego w 2020 r. opiniował projekt dotyczący poprawy infrastruktury rowerowej na ul. Dmowskiego, rozważano wyznaczenie dwóch par przystanków: przy ul. Górki oraz ulic Bosej i Dalekiej. Jednak w związku z tym, że rejon skrzyżowania z ul. Górki znajdował się poza obszarem objętym zakresem opracowania, a geometria skrzyżowania z ul. Bosą nie pozwala na zaprojektowanie bezpiecznych przystanków, ZTM odstąpił od zmiany trasy autobusu linii nr 179.

Projekt wspomnianej inwestycji nie uwzględnia wprowadzenia na stałe ruchu autobusowego na ul. Dmowskiego. W związku z tym, że prace projektowe już się zakończyły, uzyskano także decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wyłoniono wykonawcę prac budowlanych, na obecnym etapie nie ma możliwości dokonania zmian w projekcie polegających na wyznaczeniu miejsc na przystanki i zatoki autobusowe na ul. Dmowskiego, na odcinku od ul. Krauthofera do ul. Miedzianej.

oprac. red.