grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Uwzględnione postulaty mieszkańców

Radny Filip Olszak komentując projekt przebudowy ulicy Kolejowej podkreśla, że udało się w nim uwzględnić wiele postulatów zgłoszonych przez mieszkańców podczas konsultacji.

Wizualizacja ulicy Kolejowej po przebudowie (źródło: ZDM Poznań) - grafika artykułu
Wizualizacja ulicy Kolejowej po przebudowie (źródło: ZDM Poznań)

W ramach poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Klaudyny Potockiej miejscu mieszkańcy proponowali takie rozwiązania jak budowa ronda, instalacja sygnalizacji świetlnej i "zaostrzenie" łuków drogi. Odpowiadając na ten postulat zdecydowano o zwężeniu wlotu skrzyżowania od strony ul. Hetmańskiej do jednego pasa ruchu - zlikwidowany zostanie prawoskręt w ul. Kolejową (zastąpi go zieleń). Ponadto promień łuku ul. Kolejowej zostanie zmniejszony z obecnych 30 m do 12 m, co wymusi na kierowcach wolniejszą i ostrożniejszą jazdę. Wprowadzono również wyniesienie przejść dla pieszych przez ul. Potockiej i ul. Kolejową.

Mieszkańcy postulowali również zaprojektowanie dodatkowego progu zwalniającego lub powierzchni wyniesionej w rejonie wejścia do hotelu Moderno oraz wyniesienie przejścia dla pieszych przy ul. Gąsiorowskich. Obie propozycje zostały uwzględnione w ostatecznej wersji koncepcji, z tym zastrzeżeniem, że wszystkie elementy organizacji ruchu będą wymagały uzgodnienia z Miejskim Inżynierem Ruchu na etapie opracowania projektu budowlano-wykonawczego.

Koncepcja zaprezentowana podczas konsultacji społecznych zakłada nasadzenia maksymalnej możliwej liczby drzew. Pojawiły się one wszędzie tam, gdzie pozwala na to sieć podziemnego uzbrojenia i nie jest ograniczana widoczność na skrzyżowaniach. Po przeanalizowaniu propozycji mieszkańców zdecydowano o zaprojektowaniu co najmniej dwóch dodatkowych drzew przy ul. Kolejowej 47.

oprac. red.