grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

W sprawie drzew na ul. Czarnieckiego

Radna Dorota Bonk-Hammermeister interpeluje w sprawie posadzenia trzech drzew na ul. Czarnieckiego.

fragment ulicy z mapy geodezyjnej widok z lotu ptaka - grafika artykułu
Fragment ul. Czarnieckiego, źródło: mapa miejska (ZGKiM GEOPOZ)

Radna przypomina, że jesienią 2021 roku Zarząd Dróg Miejskich usunął na ulicy Czarnieckiego trzy duże lipy. Według zapewnień ZDM zły stan fitosanitarny drzew przesądził o ich wycince. Wtedy też Rada Osiedla Wilda otrzymała zapewnienie, że nowe drzewa w miejsce wyciętych zostaną nasadzone wiosną 2022 roku. Potem termin ten został zmieniony na jesień i kolejną wiosnę. Kolejne ustalenia były takie, że lipy zostaną posadzone do końca kwietnia br. w ramach prac związanych z rewaloryzacją zieleni na ul. Czarnieckiego. Radna zwraca się o pilną interwencję w tej sprawie oraz wskazuje, że rozjechane przez samochody misy drzew tworzą mało estetyczne klepiska i psują estetykę zrewitalizowanej częściowo ulicy.

W odpowiedzi Miasto zapewnia, że drzewa na ul. Czarnieckiego zostaną posadzone do 30 listopada br. (termin zagwarantowany jest zapisami umowy). Niezrealizowanie nasadzeń we wcześniejszym terminie wynikało z przedłużenia się procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy remontu chodnika wraz z uzupełnieniem zieleni na ul. Czarnieckiego po stronie wschodniej. Zarząd Dróg Miejskich na pewnym etapie chciał skoordynować oba zadania, co jednak ostatecznie się nie udało. W trzech misach na ul. Czarnieckiego zostaną sfrezowane pozostałości po usuniętych drzewach. Zostanie w nich wymieniony grunt oraz wysiane nasiona roślin poprawiających strukturę gleby. Misy zostaną następnie zabezpieczone palikami, a jesienią nasadzone trzy drzewa.

Miasto wyjaśnia również, że drzewa w pasach drogowych sadzi się w stanie bezlistnym, czyli od listopada do kwietnia. Są to drzewa kilkukrotnie szkółkowane, z bryłą korzeniową, co gwarantuje lepsze ich przyjęcie po posadzeniu i prawidłowy rozwój w kolejnych latach. Aklimatyzacja drzewa przeniesionego z idealnych warunków w szkółkach roślin ozdobnych do pasa drogowego o zdecydowanie niesprzyjających warunkach musi odbywać się w najlepszym dla roślin terminie agrotechnicznym, czyli w stanie bezlistnym. Sadzenie drzew latem oznacza konieczność użycia roślin wyhodowanych w pojemnikach podlewanych kropelkowo, gdzie system korzeniowy nie jest ukształtowany prawidłowo oraz nie jest przygotowany do warunków pasa drogowego. Drzewa z pojemników charakteryzuje niska przeżywalność w kolejnych latach po posadzeniu, stąd takie drzewa nie są stosowane w pasach drogowych.

oprac. red.