grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

W sprawie wiaduktu na Kurlandzkiej

Radny Łukasz Kapustka zwrócił się do władz Miasta z kilkoma pytaniami w związku z zakończeniem inwestycji drogowej przy ul. Kurlandzkiej.

Fot. biuletyn.poznan.pl - grafika artykułu
Fot. biuletyn.poznan.pl

Inwestycja obejmowała budowę nowego wiaduktu oraz układu drogowego, powstały ronda po obu stronach wiaduktu. Radny Łukasz Kapustka pyta m.in. o możliwość dokonanie dodatkowych nasadzeń drzew od strony os. Czecha, a także o usunięcie folii zabezpieczających z ekranów dźwiękoszczelnych wzdłuż ul. Kurlandzkiej. Radny wskazuje, że folie pod wpływem działania czynników atmosferycznych odpadają i spadają na ulicę oraz prywatne posesje. Prosi również o informację czy rodzaje materiałów zastosowanych do budowy chodnika oraz drogi rowerowej wynikają z założeń projektowych.

W odpowiedzi Miasto wyjaśnia, że nasadzenia zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem. Posadzenie drzew przy skrzyżowaniach ograniczyłoby widoczność i wpłynęło na zmniejszenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Dodatkowym utrudnieniem ograniczającym możliwość sadzenia drzew jest infrastruktura podziemna. Nie na każdym terenie, będącym pozornie terenem pustym, da się nasadzić drzewa. Zdjęcie folii zabezpieczającej to jeden z ostatnich etapów prac porządkowych. Z informacji przekazanych przez Poznańskie Inwestycje Miejskie wynika, że folia jest już usuwana przez odpowiednie służby.

Użycie różnych materiałów do budowy chodnika oraz drogi rowerowej wynika z założeń projektowych. Konstrukcja wiaduktu jest inna, niż konstrukcja chodnika układanego na gruncie. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (temperatura +5°C, wilgotność powietrza nieprzekraczająca 80%) namalowane zostaną na nawierzchni jezdni oznaczenia poziome zgodne z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu. Do tej pory obwiązywać będzie organizacja ruchu umożliwiająca bezpieczną przejezdność.

oprac. red.