grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

W sprawie wybiegu dla psów

Radna Magdalena Antolczyk złożyła interpelację w sprawie wybiegu dla psów w okolicach ulicy Podkomorskiej.

Tablica na terenie wybiegu dla psów, na tablicy szczegółowe informacje dotyczące zasad koszystania z tego miejsca - grafika artykułu
Jeden z wybiegów dla psów na terenie Poznania (zdjęcie przykładowe)

Radna otrzymała liczne prośby od mieszkańców i mieszkanek Osiedla Grunwald Południe związane z potrzebą stworzenia wybiegu dla psów, blisko placówki oświatowej znajdującej się przy ulicy Podkomorskiej 49. Zdaniem radnej dotychczasowe doświadczenia i bezpośrednie obserwacje związane z tą przestrzenią potwierdzają zasadność zgłaszanych postulatów.

Magdalena Antolczyk zwraca się z prośbą o analizę wyznaczenia wybiegu w okolicy Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta (ul. Podkomorska 49) wraz z określeniem, na ile miejsce to nadaje się do realizacji niniejszej propozycji inwestycyjnej umożliwiającej swobodną i bezpieczną zabawę z psem oraz integrację z członkami i członkiniami najbliższej społeczności lokalnej. Prosi również o podanie orientacyjnego kosztu stworzenia wybiegu wraz z informacją o wysokości kosztów rocznego utrzymania takiego obiektu.

Urząd Miasta w odpowiedzi informuje, że na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej wykonany został projekt zagospodarowania terenu zieleńca przy ul. Kanclerskiej/Husarskiej, który sąsiaduje z parkiem przy ul. Podkomorskiej. Projekt ten zakłada m.in. wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów, modernizację ciągów komunikacyjnych, małą architekturę oraz nasadzenia nowej zieleni.

Koszt całej inwestycji, zgodnie z kosztorysem wykonanym w 2020 r., wynosi 970 969,42 zł brutto (z czego koszt wykonania wybiegu dla psów to 28 438,39 zł brutto). Do szacowanej kwoty należałoby jednak doliczyć ok. 20-30% uwzględniając wzrostu kosztów w stosunku do 2024 r. Z kolei koszt utrzymania wybiegu dla psów, na podstawie utrzymania innych terenów zieleni na Grunwaldzie w latach 2020-2024, wynosi ok. 1500 zł rocznie. Zakres utrzymania obejmuje wyrównywanie nawierzchni, oczyszczanie z nieczystości i zabrudzeń stałych, naprawę i konserwację (z malowaniem) urządzeń, ogrodzenia i furtek.

Miasto informuje jednocześnie, że ZZM nie posiada obecnie środków na modernizację zieleńca przy ul. Kanclerskiej/Husarskiej oraz wybudowanie wybiegu dla psów.

oprac. red.