grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Wielkie koncerty a możliwości miasta

Radny Andrzej Rataj złożył interpelację w sprawie organizowania w Poznaniu koncertów światowych gwiazd muzyki rozrywkowej.

Koncert Andrei Bocellego w 2019 r. na Stadionie Miejskim w Poznaniu, zorganizowany dla uczczenia stulecia Uniwersytetu Poznańskiego, fot. poznan.pl - grafika artykułu
Koncert Andrei Bocellego w 2019 r. na Stadionie Miejskim w Poznaniu, zorganizowany dla uczczenia stulecia Uniwersytetu Poznańskiego, fot. poznan.pl

Radny przypomina, że wydarzenia kulturalne mają istotny wpływ na rozwój gospodarczy i prestiż danego ośrodka. Zdaniem radnego do imprez kulturalnych o dużym znaczeniu dla znacznej części społeczeństwa należą koncerty światowych gwiazd muzyki rozrywkowej, budujące dobry wizerunek danego miasta oraz dające wymierne korzyści nie tylko artystom, organizatorom i obsłudze koncertów, ale również i miastom, w których te wydarzenia się odbywają.

Koncerty takie organizowane są również w Poznaniu, jednak w opinii Andrzeja Rataja zakres, częstotliwość i znaczenie tych wydarzeń wydają się mniejsze niż w innych dużych polskich miastach, takich jak Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Warszawa, czy Wrocław. Radny postuluje podejmowanie starań o zwiększenie liczby koncertów światowych gwiazd muzyki rozrywkowej w naszym mieście. Przypomina, że na Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej w przeszłości odbywały się koncerty światowych gwiazd muzyki, takich jak Sting (2010 r.), Iron Maiden (2014 r.), czy Andrea Bocelli (2019 r.).

Andrzej Rataj pyta jak można ocenić zakres, częstotliwość i znaczenie koncertów światowych gwiazd muzyki rozrywkowej w Poznaniu w ostatnich latach w porównaniu z innymi największymi polskimi miastami oraz czy można w większym zakresie wykorzystać Stadion Miejski, ale bez dofinansowania tych imprez z budżetu Miasta. Pyta również o możliwości częstszego organizowania tego rodzaju koncertów.

Odpowiedzi na interpelacją udzielił zastępca prezydenta Jędrzej Solarski. Na wstępnie wiceprezydent odnosi się do sugestii zwiększenia liczby koncertów światowych gwiazd muzyki rozrywkowej z uwzględnieniem Stadionu Miejskiego, bez ich dofinansowania z budżetu Miasta. Jędrzej Solarski zwraca uwagę, że procesy związane z rozwojem polskiego rynku koncertowego doprowadziły do sytuacji, w której podmioty posiadające prawa do organizacji występów światowych gwiazd praktycznie od początku planowania miejsc występów oceniają je pod kątem finansowego zaangażowania ze strony samorządów lub spółek Skarbu Państwa. Zastępca prezydenta zastrzega też, że termin "światowe gwiazdy muzyki" dopuszcza możliwość włączenia lub wyłączenia z tej dyskusji artystów o światowej renomie, ale aktualnie nie przeżywających szczytowej popularności, bądź też twórców mniej znanych i cenionych, a mimo to popularnych. To istotne rozróżnienie - bo podstawą wszelkich kalkulacji opłacalności organizacji wielkich koncertów jest wysokość honorarium tych wykonawców, która może wahać się od ok. 200 tys. dolarów do nawet 2 mln dolarów.

Biorąc pod uwagę okres pandemii, która w latach 2020-2021 niemal całkowicie wykluczyła możliwość organizacji masowych wydarzeń, w ciągu ostatniej kadencji samorządu odbył się jeden znaczący koncert stadionowy światowej gwiazdy (Andrea Bocelli w 2019 roku) oraz kilka - kilkanaście wydarzeń halowych (np. Alvaro Soler, Archive w 2019 roku, Louis Tomlinson, Jethro Tull, Matt Dusk, Tommy Cash w 2022 r.). Poznań jako miejsce organizacji tego typu koncertów nie zajmuje równorzędnego miejsca w czołówce polskich miast - z pewnością numerem jeden pod tym względem jest Warszawa, następnie Kraków, Łódź, Wrocław i Katowice.

Wyższa pozycja innych miast - w ocenie zastępcy prezydenta Poznania - w znacznej mierze wynika z posiadanej przez nie infrastruktury - w Warszawie to kwestia aktywności i możliwości Stadionu Narodowego, zaś w przypadku pozostałych miast wykorzystania komercyjnie dużych hal, takich jak Atlas Arena w Łodzi, Tauron Arena w Krakowie, Spodek i NOSPR w Katowicach, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. W Poznaniu duże koncerty salowe są możliwe do organizacji tylko w halach targowych Grupy MTP, których kształt (głównie wysokość) i wyposażenie nie są jednak dostosowane do potrzeb dużych widowisk multimedialnych. W Poznaniu sytuację może zmienić oddanie do użytku odnowionej i powiększonej hali Arena.

W porównaniu do innych dużych aren stadionowych, poznański Stadion Miejski w największej mierze jest wykorzystywany na potrzeby meczów lokalnego klubu piłkarskiego. Fundamentem dobrej kondycji finansowej obiektu są sukcesy sportowe Lecha Poznań - frekwencja na jego meczach od lat jest najwyższa w Polsce, w związku z czym klub i związany z nim operator stadionu dążąc do maksymalizacji dochodów z tzw. dnia meczowego, zagęszcza kalendarz imprez sportowych. Najlepszym przykładem był ostatni sezon, w którym klub już od lipca aż do wiosny uczestniczył w europejskich pucharach.

Fakt ten ma znaczenie dla imprez muzycznych co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, kontraktowanie koncertów wielkich gwiazd i wyznaczenie konkretnego terminu ich występów odbywa się z wyprzedzeniem od roku do trzech lat. Organizacja koncertu stadionowego oznacza konieczność wyłączenia stadionu z eksploatacji na co najmniej tydzień przed wydarzeniem muzycznym, a dodatkowo wiąże się z prawdopodobnym zniszczeniem trudnej w utrzymaniu murawy. Okienko terminowe dla imprez muzycznych jest zatem małe i często nieprzewidywalne - w odróżnieniu np. od Stadionu Narodowego, który nie jest areną przeznaczoną na cykliczne rozgrywki ligowe i ma o wiele większą swobodę w dysponowaniu terminami.

Drugi aspekt ma wymiar finansowy. Rozmowy z przedstawicielami dużych agencji koncertowych pokazują znaczącą dysproporcję, jeśli chodzi o możliwość osiągnięcia dochodu z organizacji koncertu na stadionie w Poznaniu w porównaniu ze Stadionem Narodowym, dysponującym o wiele większą pojemnością, wolnym od ograniczeń terminowych. Spośród przywołanych przez Andrzeja Rataja trzech koncertów na poznańskim stadionie tyko jeden (Iron Maiden) odbył się bez finansowego wsparcia ze strony samorządu. Przyniósł on komercyjnemu organizatorowi stratę finansową, mimo tego, że w koncercie uczestniczyło aż 25 tysięcy widzów.

Jędrzej Solarski wskazuje na kilka czynników, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia liczby i jakości wydarzeń muzycznych z udziałem światowych gwiazd muzyki. Są to czynniki infrastrukturalne: zakończenie remontu hali Arena z myślą o wejściu na rynek dużych wydarzeń koncertowych. Następnie czynnik kompetencyjny: atrakcyjne warunki umów operatorów Areny i Stadionu Miejskiego o współpracy z kluczowymi podmiotami na międzynarodowym rynku koncertowym (np. rozliczenie kosztów wynajmu obiektu w odniesieniu do rzeczywistej liczby uczestników wydarzenia - taką politykę stosuje z sukcesami jeden z operatorów dużych hal w Polsce). Wreszcie czynnik finansowy: zdolności operatorów dużych aren do pozyskania funduszy, które mogłyby służyć przyciągnięciu do Poznania największych wydarzeń i w ten sposób uczynić lokalizację w Poznaniu atrakcyjniejszą dla agencji dysponujących prawami do organizacji największych wydarzeń.

oprac. red.