grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Woda na czas awarii

Do bieżącej wody w kranach przyzwyczailiśmy się tak bardzo, że doceniamy to dopiero w przypadku awarii wodociągowej. O to jak miasto przygotowane jest do doraźnego zaopatrzenia mieszkańców w wodę w przypadku takich problemów, zapytał w interpelacji radny Andrzej Rataj.

Fot. Aquanet SA - grafika artykułu
Fot. Aquanet SA

O sposób zorganizowania doraźnego zaopatrzenia odbiorców w wodę pitną w przypadku awarii sieci wodociągowej, liczbę mobilnych zbiorników na wodę pitną, średni czas oczekiwania na doraźne zaopatrzenie odbiorców w wodę pitną, a także o planowane ulepszenia organizacyjne w tym zakresie - pytał w złożonej interpelacji radny Andrzej Rataj.

Odpowiedzi radnemu udzielił zastępca Prezydenta Bartosz Guss. W przypadku wystąpienia awarii wodociągowej Spółka Aquanet stara się zawsze w maksymalny sposób ograniczyć zakres wyłączenia wody poprzez skorzystanie z pierścieniowego układu zasilania sieci rozdzielczej. Do mieszkańców, na których posesjach woda jest wyłączona na czas usunięcia awarii wysyłany jest tzw. beczkowóz, który pozostawia we wskazanych miejscach zastępcze źródła wody tj. zbiorniki z wodą pitną lub jeździ po tym obszarze zapewniając mieszkańcom dostęp do wody bezpośrednio przy ich miejscach zamieszkania. Aquanet S.A. obecnie posiada dwa nowoczesne pojazdy ciężarowe mogące przewozić mobilne zastępcze źródła wody. Na wyposażeniu pojazdów znajdują się obecnie 4 zbiorniki o pojemności 5000 litrów, a także 6 zbiorników o pojemności 1000 litrów (istnieje możliwość przewozu dwóch zbiorników jednocześnie). Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania z 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Poznania: "W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zastępcze punkty poboru wody i informuje równocześnie odbiorców usług o ich lokalizacji i możliwości korzystania". Zastępca Prezydenta informuje również, że obecnie przyjęty system działania pozwala na spełnienie obowiązków nałożonych na Aquanet nie ma konieczności jego ulepszania.

oprac. red.