grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Woda na placu zabaw

Radny Paweł Matuszak zwrócił się w interpelacji z pytaniem o stan placu zabaw znajdującego się w parku im. A. Wodziczki. Teren placu jest zalewany wodą podczas intensywnych opadów. Odpowiedzi udzieliła Katarzyna Kierzek-Koperska, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

Plac zabaw w parku im. A. Wodziczki, fot. Urząd Miasta Poznania - grafika artykułu
Plac zabaw w parku im. A. Wodziczki, fot. Urząd Miasta Poznania

Radny w swoim piśmie z 11 marca zwrócił uwagę, że plac zabaw w parku A. Wodziczki jest często zalewany wodami opadowymi i gruntowymi. Jego zdaniem inwestycja została zrealizowana, ale nie w pełni nadaje się do użytkowania. Radni zwrócił się z prośbą o pilne podjęcie działań naprawczych.

Katarzyna Kierzek-Koperska, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, w piśmie z 24 marca, wyjaśniła przyczyny takiego stanu rzeczy i zapowiedziała dalsze działania w tej sprawie. Jak się okazuje, Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, odpowiedzialna za projekt oraz budowę placu zabaw, w celu zminimalizowania ryzyka jego podtapiania, już na etapie budowy zleciła wykonawcy zmianę technologii wykonania nawierzchni parkowych na uwzględniającą konieczność osuszenia i stabilizacji chemicznej podłoża.

Zostało ono osuszone, a następnie wyniesione powyżej pozostałego terenu na wysokość ustaloną i zaakceptowaną przez projektanta tj. od 50 do 130 cm. Wykonano także prace zabezpieczające plac przed zalewaniem wodą deszczową poprzez likwidację nieczynnej kanalizacji  deszczowej, która nie spełniała swojej funkcji i powodowała, że przy podwyższonym stanie Bogdanki woda cofała się i zalewała miejsca do zabaw.

Pomimo zastosowanych w projekcie rozwiązań, jak i wprowadzenia dodatkowych robót już na etapie budowy, efekt nie został w pełni osiągnięty. Ze względu na specyfikę terenu podczas intensywnych, trwających kilka dni opadach, w niektórych miejscach gromadzi się woda. W związku z powyższym Zarząd Zieleni Miejskiej zlecił wykonanie dokumentacji odprowadzenia wód opadowych z tego terenu. Po otrzymaniu wszystkich wymaganych prawem dokumentów, ZZM przystąpi do prac w terenie.

Park im. A. Wodziczki zajmuje powierzchnię około 7 ha. Jest położony nad rzeką Bogdanką, która w tym rejonie płynie w wąskim kanale. Zdarza się, że podczas intensywnych opadów, woda występuje z brzegów - zalewając zarówno tereny zielone, jak i sąsiednie aleje.

oprac. red

Zobacz więcej