grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Wolność kocham i rozumiem

Radna Klaudia Strzelecka zwróciła się z zapytaniem do władz Miasta o debatę zorganizowaną 11 listopada w Urzędzie Miasta na pl. Kolegiackim.

Debata "Wolność kocham i rozumiem", 11 listopada 2021 r., Sala Biała Urzędu Miasta Poznania (fot. UMP) - grafika artykułu
Debata "Wolność kocham i rozumiem", 11 listopada 2021 r., Sala Biała Urzędu Miasta Poznania (fot. UMP)

Debata, o której mowa miała tytuł "Wolność Kocham i Rozumiem" i odbyła się w reprezentacyjnej Sali Białej UM. Radna Strzelecka pyta o koszt debaty, kto partycypował, jaki był pierwotny zamysł debaty i wydarzeń towarzyszących oraz jakie były koszty poszczególnych działań i całości wydarzeń związanych z debatą.

Z odpowiedzi Urzędu Miasta dowiadujemy się, że debata finansowana była przez trzy podmioty: Urząd Miasta Poznania, Starostwo Powiatowe oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Współorganizatorem debaty była Fundacja Malta, a producentem wykonawczym Estrada Poznańska.

Koszt wydarzenia zakładano na kwotę 102 tys. zł, ostatecznie wydatkowano ponad 99 tys. zł. Wskazane przez organizatorów koszty debaty pokryte zostały z dotacji uzyskanych przez Estradę Poznańską, w wysokości 87 tys. zł z budżetu Miasta Poznania oraz 15 tys. zł przekazanych z budżetu Powiatu Poznańskiego w trybie wsparcia finansowego Miasta Poznania.

Pomysłodawcą projektu "Wolność Kocham i Rozumiem" był dominikanin o. Nikodem Brzózy. W zamyśle projekt miał być wydarzeniem artystycznym (koncertem), poprzedzonym debatą zorganizowaną w historycznym pawilonie Iglicy Międzynarodowych Targów Poznańskich. Uczestnicy debaty mieli podjąć dyskusję o problemach, z którymi boryka się współczesna Polska. Wydarzenie miało odbyć się z udziałem publiczności.

Organizację wydarzenia artystycznego planowano na dzień 12 listopada br. w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Koncert z udziałem polskich artystów miał przekazywać przesłanie związane z dziejami Polski: ukazać losy kraju niegdyś zniewolonego, który się odrodził, czerpie ze wspaniałego dziedzictwa, dysponuje wielkim potencjałem i zasługuje na piękną przyszłość. Oprawę medialną wydarzenia, mającego nadać poznańskim obchodom Święta Niepodległości ponadlokalną skalę miała zapewnić telewizja TVN. W związku z pandemią oraz rekomendacją zespołu ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem, podjęto decyzję o rezygnacji z zaplanowanego koncertu. Zrealizowana została wyłącznie debata, która ze względu na wyżej wymienione czynniki odbyła się bez udziału publiczności. W wyniku odstąpienia od pomysłu przeprowadzenia debaty z udziałem publiczności, zmieniono miejsce wydarzenia z pierwotnie planowanej Iglicy Międzynarodowych Targów Poznańskich, na mniejszą Salę Białą Urzędu Miasta Poznania.

W ramach wydatkowanych środków 78 648,38 zł brutto to koszty poniesione przez organizatora - Fundację Malta (umowa zawarta między Estradą Poznańską a Fundacją Malta). Na koszty te składały się, podane w kwotach brutto: koszty techniczne produkcji debaty oraz przygotowania i realizacji transmisji - 34 292,40 zł; wynagrodzenie kierownika produkcji - 7 380,00 zł, wynagrodzenie charakteryzatora - 861,00 zł; promocja wydarzenia (koncepcja i projekt identyfikacji wizualnej, wideo-emisja w mediach społecznościowych, produkcja koszulek z nadrukiem) - 10 143,53 zł; wynagrodzenia uczestników (z prawami do emisji przez telewizję TVN oraz Urząd Miasta Poznania) - 15 375,00 zł; logistyka i transport (paliwo, koszty podróży, wynajem samochodów, obsługa, aprowizacja) - 10 596,45 zł.

Pozostałe wydatki obejmowały prace przygotowawcze realizowane przez agencję ochrony RakService - 1 230,00zł oraz koszty ogólne (obsługa prawna, podatkowa, komunikacja i reprezentacja w mediach) - 19 321,43 zł.

Działania promocyjne związane z debatą realizowane były na podstawie odrębnej umowy Fundacji Malta z Województwem Wielkopolskim na kwotę 28 000,00 zł.

oprac. red.